มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว คณะโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษหรือคณะBusiness and CommerceหรือคณะEconomicsหรือคณะInternational RelationsหรือคณะHuman and Social SciencesหรือคณะLanguage Communication ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ไซตามะ  / เอกชน

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม

โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ (ศิลปศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว เริ่มก่อตั้งขึ้นจากวิทยาลัยเล็กๆในปี 1965 ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่จะขยายเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีถึง 5 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี (ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะภาษาและการสื่อสาร, คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
และ 4 สาขาในระดับปริญญาโท (ได้แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคณะจิตวิทยาคลินิก) โดยทางมหาวิทยาลัยดำเนินการด้วยปรัชญาทางการศึกษาที่ว่า “จะสร้างบุคคลที่มีความคิดเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง” มาโดยตลอด ด้วยมุ่งเน้นสนับสนุนการศึกษาในระดับนานาชาติ อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังมีความภาคภูมิใจในการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ ด้วยนักศึกษากว่า 6,500 คน และนักศึกษาต่างชาติกว่า 1,300 คน จาก 67 ประเทศทั่วโลก
โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ เริ่มต้นเมื่อปี 2014 มุ่งเน้นให้นักศึกษาต่างชาติและอื่นๆ มีโอกาสศึกษาระดับปริญญาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในหลักสูตร อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับนักศึกษา มาสัมผัสกับสังคมที่รายล้อมไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย และระบบที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นหนึ่งในสังคมโลก

เว็บไซต์ที่เป็นทางการ :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว รายชื่อคณะวิชา

 • รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  340คน (ประจำปี 2021) เยน 5,000 (ประจำปี 2021) เยน 250,000 (ประจำปี 2021) เยน 900,000 (ประจำปี 2021) 4-23-23 Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Digital Business & Innovation (นวัตกรรม และ ธุรกิจดิจิตอล)
  • Business Economics (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
  • International Relations (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2021) 5คน (ประจำปี 2020) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 250,000 (ประจำปี 2021) เยน 850,000 (ประจำปี 2021) 1-13-1 Matoba-Kita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • Business and Commerce
  • Business Administration
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2021) 2คน (ประจำปี 2020) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 250,000 (ประจำปี 2021) เยน 850,000 (ประจำปี 2021) 1-13-1 Matoba-Kita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • Economics
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2021) 4คน (ประจำปี 2020) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 250,000 (ประจำปี 2021) เยน 850,000 (ประจำปี 2021) 1-13-1 Matobakita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • International Relations
  • Media and Communication Studies
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2021) 1คน (ประจำปี 2020) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 250,000 (ประจำปี 2021) เยน 850,000 (ประจำปี 2021) 1-13-1 Matobakita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • Social Welfare and Psychology
  • Human Development and Sport Sciences
  • Sport Sciences
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2021) 1คน (ประจำปี 2020) เยน 35,000 (ประจำปี 2021) เยน 250,000 (ประจำปี 2021) เยน 900,000 (ประจำปี 2021) 1-13-1 Matoba-Kita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • English Communication

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา