มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว คณะโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษหรือคณะBusiness and CommerceหรือคณะEconomicsหรือคณะInternational RelationsหรือคณะHuman and Social SciencesหรือคณะLanguage Communication ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ไซตามะ  / เอกชน

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม

โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ (English Track Program)

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (Tokyo International University) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1965 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีถึง ​5 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี และ 4 สาขาในระดับปริญญาโท ทางมหาวิทยาลัยยังมีความภาคภูมิใจในการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับนานาชาติด้วยนักศึกษากว่า 6,500 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติกว่า 1,300 คน จาก ​68 ประเทศทั่วโลก รวมไปถึงยังมีหลักสูตรการศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง American Study Program ที่ร่วมกับ Willamette University ในเครือของรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ​

โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ (English Track Program) เป็นหลักสูตรที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 สาขาเฉพาะ คือ สาขาธุรกิจดิจิตอลและนวัตกรรม (Digital Business & Innovation) , สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) และ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) อีกทั้งยังได้เข้าร่วมในชั้นเรียน​ กับเพื่อนร่วมชั้นจากหลากหลายประเทศอีกด้วย ด้วยการสื่อสารและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน จะช่วยพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นหนึ่งในสังคมโลก​

​【E-Track】 https://www.tiu.ac.jp/etrack/

เว็บไซต์ที่เป็นทางการ :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว รายชื่อคณะวิชา

 • รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  330คน (ประจำปี 2022) เยน 5,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 900,000 (ประจำปี 2022) 4-23-23 Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Digital Business & Innovation (นวัตกรรม และ ธุรกิจดิจิตอล)
  • Business Economics (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
  • International Relations (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 5คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 850,000 (ประจำปี 2022) 1-13-1 Matoba-Kita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • Business and Commerce
  • Business Administration
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 6คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 850,000 (ประจำปี 2022) 1-13-1 Matoba-Kita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • Economics
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 10คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 850,000 (ประจำปี 2022) 1-13-1 Matobakita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • International Relations
  • Media and Communication Studies
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 5คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 850,000 (ประจำปี 2022) 1-13-1 Matobakita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • Social Welfare and Psychology
  • Human Development and Sport Sciences
  • Sport Sciences
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 1คน (ประจำปี 2021) เยน 35,000 (ประจำปี 2022) เยน 250,000 (ประจำปี 2022) เยน 900,000 (ประจำปี 2022) 1-13-1 Matoba-Kita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • English Communication

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา