มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว คณะโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษหรือคณะBusiness and CommerceหรือคณะEconomicsหรือคณะInternational RelationsหรือคณะHuman and Social SciencesหรือคณะLanguage Communication ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ไซตามะ  / เอกชน

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม

Business Economics & International Relations English Track (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาคภาษาอังกฤษ)

Tokyo International University ก่อตั้งขึ้นจากวิทยาลัยเล็กๆในช่วงปี 1965 ต่อมาจึงขยายและได้รับการรับรองในโดยกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทำให้สถาบันเติบโตกลายเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งห้อมล้อมไปด้วย 5 คณะหลักในหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะภาษาและการสื่อสาร คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคณะมนุษยศาสตร์สังคมวิทยา และหลักสูตรปริญญาโท 4คณะ ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคณะจิตวิทยาคลินิก โดยดำเนินการสอนตามหลักปรัชญาของสถาบัน นั่นคือ “การอบรมเพื่อสร้างบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติ” ซึ่งทาง TIU ขยายหลักสูตรการเรียนการสอนไปในระดับนานาชาติ ทางมหาลัยได้ส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมอันดีในการศึกษาระดับนานาชาติได้ โดยมหาวิทยาลัย TIU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษารวมกันมากกว่า 6,500 คน ซึ่งกว่า 1,300 คนนั้น เป็นนักศึกษาต่างชาติ ระบบ E-Track Program ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี 2014, ส่งเสริมในการรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งเรายินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับนักเรียน สู่ระบบซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับโลก

เว็บไซต์ที่เป็นทางการ :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว รายชื่อคณะวิชา

 • รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  400คน (ประจำปี 2020) เยน 5,000 (ประจำปี 2020) เยน 250,000 (ประจำปี 2020) เยน 900,000 (ประจำปี 2020) 4-23-23 Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Digital Business & Innovation (นวัตกรรม และ ธุรกิจดิจิตอล)
  • Business Economics (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
  • International Relations (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2020) 12คน (ประจำปี 2019) เยน 35,000 (ประจำปี 2020) เยน 250,000 (ประจำปี 2020) เยน 850,000 (ประจำปี 2020) 1-13-1 Matoba-Kita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • Business and Commerce
  • Business Administration
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2020) 5คน (ประจำปี 2019) เยน 35,000 (ประจำปี 2020) เยน 250,000 (ประจำปี 2020) เยน 850,000 (ประจำปี 2020) 1-13-1 Matoba-Kita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • Economics
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2020) 11คน (ประจำปี 2019) เยน 35,000 (ประจำปี 2020) เยน 250,000 (ประจำปี 2020) เยน 850,000 (ประจำปี 2020) 1-13-1 Matobakita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • International Relations
  • Media and Communication Studies
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2020) 8คน (ประจำปี 2019) เยน 35,000 (ประจำปี 2020) เยน 250,000 (ประจำปี 2020) เยน 850,000 (ประจำปี 2020) 1-13-1 Matobakita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • Social Welfare and Psychology
  • Human Development and Sport Sciences
  • Sport Sciences
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2020) 6คน (ประจำปี 2019) เยน 35,000 (ประจำปี 2020) เยน 250,000 (ประจำปี 2020) เยน 900,000 (ประจำปี 2020) 1-13-1 Matoba-Kita, Kawagoe-shi, Saitama
  สาขาวิชา
  • English Communication

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา