Takasaki University of Health and Welfare | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Takasaki University of Health and Welfare | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Takasaki University of Health and Welfare

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับTakasaki University of Health and Welfare,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย กุนมะ  / เอกชน

高崎健康福祉大学 | Takasaki University of Health and Welfare

Takasaki University of Health and Welfare รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) 0คน (ประจำปี 2023) เยน 30,000 (ประจำปี 2024) เยน 250,000 (ประจำปี 2024) เยน 850,000 (ประจำปี 2024) 37-1 Nakaorui-machi, Takasaki-shi, Gunma
  สาขาวิชา
  • Healthcare Informatics
  • Social Welfare
  • Health and Nutrition
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) 0คน (ประจำปี 2023) เยน 30,000 (ประจำปี 2024) เยน 250,000 (ประจำปี 2024) เยน 900,000 (ประจำปี 2024) 37-1 Nakaorui-machi, Takasaki-shi, Gunma
  สาขาวิชา
  • Nursing
  • Physical Therapy
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2024) 0คน (ประจำปี 2023) เยน 30,000 (ประจำปี 2024) เยน 250,000 (ประจำปี 2024) เยน 1,100,000 (ประจำปี 2024) 37-1 Nakaorui-machi, Takasaki-chi, Gunma
  สาขาวิชา
  • Pharmacy
 • รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2023) 1คน (ประจำปี 2022) เยน 30,000 (ประจำปี 2024) เยน 250,000 (ประจำปี 2024) เยน 900,000 (ประจำปี 2024) 37-1 Orui-machi, Naka, Takasaki-shi, Gunma
  สาขาวิชา
  • Applied Biological Sciences

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา