ข้อมูลคณะ | International Beauty & Fashon College | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะ | International Beauty & Fashon College | ข้อมูลการศึกษาต่อในปร...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > International Beauty & Fashon College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฟุกุชิมา

国際ビューティ・ファッション専門学校 | International Beauty & Fashon College

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลคณะ
  • รองรับนักศึกษาต่างชาติ

ข้อมูลคณะ

Hair Stylist

The skill of Japan make you a global beautician!

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการด้านเทคโนโลยี / งานบันเทิง・ศิลปะ / งานดีไซน์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 108คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 487,082 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,237,082 (JPY)
Total Beauty

The esthetics make-up nail is learnt in total.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการด้านเทคโนโลยี / งานบันเทิง・ศิลปะ / งานด้านการตลาด・จัดซื้อ / งานดีไซน์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 30คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 395,405 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,145,405 (JPY)
Bridal Beauty

The main contents is a planning. Other studies are bridalbeautician and nail, esthetics. And study for bride.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานให้บริการระหว่างบุคคล / งานให้บริการด้านเทคโนโลยี

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 20คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 371,615 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,121,615 (JPY)
ファッションデザイン科

We drive for fashion designer
move in among the world.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานดีไซน์

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 20คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 319,941 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,069,941 (JPY)
Fashion business

Experienced stylist when you are in school.

งานที่มุ่งสู่เป้าหมาย

งานด้านการตลาด・จัดซื้อ / งานด้านสื่อสารมวลชน / งานด้านวางแผนและวิจัย / งานบันเทิง・ศิลปะ

ข้อมูลการเข้าศึกษา
เดือนที่เข้าศึกษา เมษายน
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน ปี 2
แบ่งภาคกลางวัน-กลางคืน ภาคกลางวัน
จำนวนคนที่กำหนดไว้ 20คน
ค่าสมัคร 20,000 (JPY)
ค่าแรกเข้า 100,000 (JPY)
ค่าเล่าเรียนรายปี 650,000 (JPY)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 324,310 (JPY)
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก 1,074,310 (JPY)

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา