Science and Technology | Kumamoto University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Science and Technology | Kumamoto University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษา...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Science and Technology

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKumamoto University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate School of EducationหรือMedical SciencesหรือPharmaceutical ScienceหรือScience and TechnologyหรือGraduate School of Social and Cultural SciencesหรือGraduate School of Health Sciences เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย คุมาโมโตะ  / รัฐบาล

熊本大学 | Kumamoto University

Science and Technology

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 860-8555
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 2-39-1 Kurokami, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Educational Affairs Office of Graduate School, Natural Sciences Unit
หมายเลขโทรศัพท์ 096-342-3013,3016
หมายเลขแฟกซ์ 096-342-3509
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, มีหลักสูตรปริญญาโทและสาขาวิชาเอกที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Science, Mathematics, New Frontier Sciences, Applied Chemistry and Biochemistry, Materials Science and Engineering, Mechanical System Engineering, Computer Science and Electrical Engineering, Civil and Environmental Engineering, Architecture
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (要受験(Nレベルは不問))หรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2015 74คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 65คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 15คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 2,500
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 850,300
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2015
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students of New Frontier Sciences
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 25, 2015
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 22, 2015
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 24, 2015
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 20, 2015
วันประกาศผลสอบ กันยายน 10, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2016
ประเภทของการสมัคร การสอบพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 10, 2015
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 4, 2016
วันปิดรับสมัคร มกราคม 6, 2016
วันสอบคัดเลือก มกราคม 21, 2016 ~ มกราคม 22, 2016
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 11, 2016
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก กำหนดการแตกต่างกันตามวิชาเอก
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2015
ประเภทของการสมัคร IJEP (International Joint Education Program for Science and Technology)
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 8, 2015
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2016
ประเภทของการสมัคร IJEP (International Joint Education Program for Science and Technology)
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม, 2015
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ยังไม่มีกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Science, New Frontier Sciences, Advanced Technology, Computer Science and Electrical Engineering, Architectural and Civil Engineering
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (要受験(Nレベルは不問))หรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,หรือจบหลักสูตร16ปีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศแล้วประกอบอาชีพด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยในต่างประเทศตั้งแต่2ปีขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2015 82คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 32คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 1คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 2,500
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 850,300
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2015
ประเภทของการสมัคร การสอบพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 25, 2015
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 22, 2015
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 24, 2015
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 19, 2015
วันประกาศผลสอบ กันยายน 10, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2016
ประเภทของการสมัคร Domestic Application 2nd (Application from oversea is possible)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 10, 2015
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 4, 2016
วันปิดรับสมัคร มกราคม 6, 2016
วันสอบคัดเลือก มกราคม 20, 2016
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 11, 2016
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2015
ประเภทของการสมัคร IJEP (International Joint Education Program for Science and Technology)
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 8, 2015
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2016
ประเภทของการสมัคร IJEP (International Joint Education Program for Science and Technology)
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม, 2015
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 01, 2015

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา