เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะบัณฑิตวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะบัณฑิตวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะบัณฑิตวิทยาลัย

จังหวัดคุมาโมโตะ(Kumamoto) สามารถเข้าถึงได้จากภูมิภาคต่างๆ ด้วยการเปิดเส้นทางรถไฟคิวชูชินคันเซ็น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก จังหวัดคุมาโมโตะมีภูเขาไฟอาโซะ(Aso)ซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นภูเขาไฟแอ่งกระจาดที่หาได้ยากแม้ในญี่ปุ่น การได้เล่าเรียนท่ามกลางธรรมชาติอันเกิดจากภูเขาไฟอะโซะ จะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ “สหภาพมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ”(Consortium Kumamoto) ที่จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานศึกษาต่างๆภายในจังหวัด มีการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือด้านการหางาน เป็นต้น

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
หัวข้อวิจัย
วิชาเอก
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้าบัณฑิตวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด6สถาบัน หน้าที่ 1

Kyushu Lutheran College หัวข้อวิจัยรายการ

Kumamoto Gakuen University หัวข้อวิจัยรายการ

Prefectural University of Kumamoto หัวข้อวิจัยรายการ

Kumamoto Health Science University หัวข้อวิจัยรายการ

Sojo University หัวข้อวิจัยรายการ

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


บัณฑิตวิทยาลัย

Rikkyo University
Tokyo City University
Kansai University
International University of Japan
Niigata University of Health and Welfare