Science and Technology | Kyoto Institute of Technology(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Science and Technology | Kyoto Institute of Technology(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อม...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Science and Technology

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKyoto Institute of Technology,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นScience and Technology เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย เกียวโต  / รัฐบาล

京都工芸繊維大学 | Kyoto Institute of Technology

  • Science and Technology

Science and Technology

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 606-8585
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1 Hashigami-cho, Matsugasaki, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Office for Graduate School
หมายเลขโทรศัพท์ 075-724-7162
หมายเลขแฟกซ์ 075-724-7160
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Applied Biology, Innovative Materials, Material's Properties Control, Materials Synthesis, Functional Chemistry, Electronics, Information Science, Mechanophysics, Mechanodesign, Design, Architecture, Advanced Fibro-Science, Biobased Materials Science
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
อื่นๆ(You need a surpervisor's approval in advance.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 89คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 76คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 817,800
หมายเหตุ *Tuition fees and other fees may change. In addition, if the tuition fee is revised while you are enrolled, the new tuition fee will be applied from the time of revision.
*An additional insurance premium for Personal Accident Insurance for Students Pursuing Education and Research (“Gakkensai”) or Personal Liability Insurance for Students – supplementary to the Disaster and Accident Insurance(“Gakkenbai”) is required during admission procedures.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ฤดูใบไม้ร่วง
ประเภทของการสมัคร Admission for International Students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤษภาคม 31, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 25, 2021
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 1, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 19, 2021 , สิงหาคม 20, 2021
วันประกาศผลสอบ กันยายน 1, 2021
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก กำหนดการแตกต่างกันตามวิชาเอก
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), หลักสูตรเฉพาะ, สอบปากเปล่า, ทดสอบปฏิบัติ, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Admission for International Students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 25, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 5, 2022
วันปิดรับสมัคร มกราคม 12, 2022 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 8, 2022
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 18, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), หลักสูตรเฉพาะ, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay), ทดสอบปฏิบัติ, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Biotechnology, Materials Chemistry, Electronics, Engineering Design, Design, Architecture, Advanced Fibro-Science, Biobased Materials Science
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,หรือจบหลักสูตร16ปีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศแล้วประกอบอาชีพด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยในต่างประเทศตั้งแต่2ปีขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
อื่นๆ(You need a supervisor's approval in advance.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 62คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 32คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 817,800
หมายเหตุ *Tuition fees and other fees may change. In addition, if the tuition fee is revised while you are enrolled, the new tuition fee will be applied from the time of revision.
*An additional insurance premium for Personal Accident Insurance for Students Pursuing Education and Research (“Gakkensai”) or Personal Liability Insurance for Students – supplementary to the Disaster and Accident Insurance(“Gakkenbai”)s required during admission procedures.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ฤดูใบไม้ร่วง
ประเภทของการสมัคร Admission for International Students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤษภาคม 31, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 25, 2021
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 1, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 19, 2021
วันประกาศผลสอบ กันยายน 1, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Admission for International Students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 25, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 5, 2022
วันปิดรับสมัคร มกราคม 12, 2022 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 8, 2022
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 18, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 07, 2021

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา