Photonics Science | Chitose Institute of Science and Technology(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Photonics Science | Chitose Institute of Science and Technology(บัณฑิตวิทยาลั...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Photonics Science

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับChitose Institute of Science and Technology,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นPhotonics Science เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย ฮอกไกโด  / ท้องถิ่น

公立千歳科学技術大学 | Chitose Institute of Science and Technology

  • Photonics Science

Photonics Science

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 066-8655
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 758-65 Bibi, Chitose-shi, Hokkaido
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission and Public Relations Section
หมายเลขโทรศัพท์ 0123-27-6011
หมายเลขแฟกซ์ 0123-27-6076
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Photonics Science
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(ส่งทางไปรษณีย์ได้)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำ)
อื่นๆ(Foreign students must take the same examination for Japanese applicants.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2020 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
หมายเหตุ Entrance fee (resident in Chotose city): 141,000 yen
Entrance fee (resident in outside of Chitose cIty): 282,000 yen
Resident in Chotose city: Applicants or the guardians (parenthood person or minor guardian) who continue to have address in Chitose city for more than one year on the first day of month belonging to the date of admission to the university, and are able to submitt a certificate to prove the fact above.

Total expenses for the first year (excluding examination fee)
Resident: 676,800 yen
Non resident: 817,800 yen

1 In addition to this, student education disaster injury insurance premiums must also be paid.
2 If tuition fees etc. are revised while attending, the amount from the time of revision will apply.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination 1st intake
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 26, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 27, 2020
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 31, 2020 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 27, 2020
วันประกาศผลสอบ กันยายน 4, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination 2nd intake
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ตุลาคม 19, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 19, 2020
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 25, 2020 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 19, 2020
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 28, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2020
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 26, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 27, 2020
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 31, 2020 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 27, 2020
วันประกาศผลสอบ กันยายน 4, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Photonics Science
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,หรือจบหลักสูตร16ปีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศแล้วประกอบอาชีพด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยในต่างประเทศตั้งแต่2ปีขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำ)
อื่นๆ(Foreign students must take the same examination for Japanese applicants.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2020 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
หมายเหตุ Entrance fee (resident in Chotose city): 141,000 yen
Entrance fee (resident in outside of Chitose cIty): 282,000 yen
Resident in Chotose city: Applicants or the guardians (parenthood person or minor guardian) who continue to have address in Chitose city for more than one year on the first day of month belonging to the date of admission to the university, and are able to submitt a certificate to prove the fact above.

Total expenses for the first year (excluding examination fee)
Resident: 676,800 yen
Nonresident: 817,800 yen

1. In addition to above, student education disaster injury insurance premiums must also be paid.
2. If tuition fees etc. are revised while attending, the amount from the time of revision will apply.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร Working Adults
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 26, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 27, 2020
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 31, 2020 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 27, 2020
วันประกาศผลสอบ กันยายน 4, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร General Entrance Examination
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ตุลาคม 19, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 19, 2020
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 25, 2020 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 19, 2020
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 28, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2020
ประเภทของการสมัคร Working Adults
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 26, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 27, 2020
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 31, 2020 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 27, 2020
วันประกาศผลสอบ กันยายน 4, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 23, 2020

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา