Photonics Science | Chitose Institute of Science and Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Photonics Science | Chitose Institute of Science and Technology(Cao học) | JP...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Photonics Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chitose Institute of Science and Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Photonics Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hokkaido  / Tư lập

千歳科学技術大学 | Chitose Institute of Science and Technology

  • Photonics Science

Photonics Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 066-8655
Địa chỉ liên hệ 758-65 Bibi, Chitose-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admission and Public Relations Section
Điện thoại 0123-27-6011
Fax 0123-27-6076
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Photonics Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Foreign students must take the same examination for Japanese applicants.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2016 1người
Trong đó số du học sinh tư phí 1người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 36,000 Yên
Tiền nhập học 280,000 Yên
Tiền học phí / năm 571,000 Yên
Các khoản chi phí khác 424,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,275,000 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for the 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 6 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 7 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 7 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 7 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 8 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for the 2nd
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 11 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 12 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 12 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 12 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 12 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for the 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 6 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 7 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 7 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 7 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 8 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Photonics Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số du học sinh của trường niên khóa 2016 0người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 36,000 Yên
Tiền nhập học 280,000 Yên
Tiền học phí / năm 571,000 Yên
Các khoản chi phí khác 424,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,275,000 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Working Adults
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 6 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 7 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 7 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 7 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 8 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ General entrance examination
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 11 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 12 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 12 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 12 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 12 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2017
Phân loại hồ sơ Working adult
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 6 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 7 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 7 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 7 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 8 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 17 tháng 08 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học