Graduate School of Frontier Science Initiative | Kanazawa University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate School of Frontier Science Initiative | Kanazawa University(บัณฑิตวิ...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate School of Frontier Science Initiative

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKanazawa University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate school of Medical SciencesหรือGraduate School of Human and Socio-Environmental StudiesหรือGraduate School of Natural Science and TechnologyหรือGraduate School of Advanced Preventive Medical SciencesหรือGraduate School of Frontier Science Initiative เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย อิชิคาวา  / รัฐบาล

金沢大学 | Kanazawa University

Graduate School of Frontier Science Initiative

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 920-1192
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม Kakuma-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Graduate School of Frontier Science Initiative Office
หมายเลขโทรศัพท์ 076-264-5971
หมายเลขแฟกซ์ 076-234-4040
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Division of Transdisciplinary Sciences, Division of Nano Life Science
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
เปิดเผยข้อสอบเก่า ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2022 28คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 24คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 2,430
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 820,230
หมายเหตุ Costs may vary depending on the insurance you have, so ask for details.

Application guidelines and other documents:
https://gsinfiniti.w3.kanazawa-u.ac.jp/examinee/
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2022
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 10, 2022
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 27, 2022
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 1, 2022 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 23, 2022
วันประกาศผลสอบ สิงหาคม 9, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2023
ประเภทของการสมัคร ครั้งที่1
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 10, 2022
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 27, 2022
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 1, 2022 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 23, 2022
วันประกาศผลสอบ สิงหาคม 9, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2023
ประเภทของการสมัคร ครั้งที่2
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กันยายน 13, 2022
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 22, 2022
วันปิดรับสมัคร กันยายน 29, 2022 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 22, 2022
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 8, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2023
ประเภทของการสมัคร ครั้งที่3
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 9, 2022
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 19, 2022
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 23, 2022 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มกราคม 21, 2023
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 7, 2023
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2023
ประเภทของการสมัคร The Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship Program
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ยังไม่มีกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Division of Transdisciplinary Sciences, Division of Nano Life Science
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
เปิดเผยข้อสอบเก่า ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,หรือจบหลักสูตร16ปีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศแล้วประกอบอาชีพด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยในต่างประเทศตั้งแต่2ปีขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
อื่นๆ(Applicants without a master's degree should also inquire in advance.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2022 17คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 13คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 3,620
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 821,420
หมายเหตุ Costs may vary depending on the insurance you have, so ask for details.

Application guidelines and other documents:
https://gsinfiniti.w3.kanazawa-u.ac.jp/examinee/
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2022
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 10, 2022
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 20, 2022
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 24, 2022 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 19, 2022 ~ กรกฏาคม 22, 2022
วันประกาศผลสอบ สิงหาคม 9, 2022
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก กำหนดการแตกต่างกันตามวิชาเอก
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2023
ประเภทของการสมัคร ครั้งที่1
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 10, 2022
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 20, 2022
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 24, 2022 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 19, 2022 ~ กรกฏาคม 22, 2022
วันประกาศผลสอบ สิงหาคม 9, 2022
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก กำหนดการแตกต่างกันตามวิชาเอก
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2023
ประเภทของการสมัคร ครั้งที่2
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กันยายน 7, 2022
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 15, 2022
วันปิดรับสมัคร กันยายน 22, 2022 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 17, 2022 ~ ตุลาคม 21, 2022
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 8, 2022
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก กำหนดการแตกต่างกันตามวิชาเอก
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2023
ประเภทของการสมัคร ครั้งที่3
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 5, 2022
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 13, 2022
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 19, 2022 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มกราคม 16, 2023 ~ มกราคม 20, 2023
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 7, 2023
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก กำหนดการแตกต่างกันตามวิชาเอก
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2023
ประเภทของการสมัคร The Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship Program
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ยังไม่มีกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 01, 2022

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา