Graduate School of Frontier Science Initiative | Kanazawa University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Frontier Science Initiative | Kanazawa University(Cao học)...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Frontier Science Initiative

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kanazawa University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Medical ScienceshoặcGraduate School of Human and Socio-Environmental StudieshoặcGraduate School of Natural Science and TechnologyhoặcGraduate School of Advanced Preventive Medical ScienceshoặcGraduate School of Frontier Science Initiative, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Ishikawa  / Quốc lập

金沢大学 | Kanazawa University

Graduate School of Frontier Science Initiative

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 920-1192
Địa chỉ liên hệ Kakuma-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa
Bộ phận liên hệ Graduate School of Frontier Science Initiative Office
Điện thoại 076-264-5971
Fax 076-234-4040
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Division of Transdisciplinary Sciences, Division of Nano Life Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2022 28người
Trong đó số du học sinh tư phí 24người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 2,430 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 820,230 Yên
Ghi chú Costs may vary depending on the insurance you have, so ask for details.

Application guidelines and other documents:
https://gsinfiniti.w3.kanazawa-u.ac.jp/examinee/
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2022
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 6 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 7 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 8 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 6 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 7 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 8 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 9 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 9 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 10 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 11 năm 2022
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lần thứ 3
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 9 tháng 12 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 12 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2023
Phân loại hồ sơ The Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship Program
Ghi chú về lịch thi Chưa có lịch cụ thể
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Division of Transdisciplinary Sciences, Division of Nano Life Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Các điều khác(Applicants without a master's degree should also inquire in advance.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2022 17người
Trong đó số du học sinh tư phí 13người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 3,620 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 821,420 Yên
Ghi chú Costs may vary depending on the insurance you have, so ask for details.

Application guidelines and other documents:
https://gsinfiniti.w3.kanazawa-u.ac.jp/examinee/
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2022
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 6 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 6 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 7 năm 2022 ~ Ngày 22 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 8 năm 2022
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 10 tháng 6 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 6 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 7 năm 2022 ~ Ngày 22 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 8 năm 2022
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 7 tháng 9 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 9 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 10 năm 2022 ~ Ngày 21 tháng 10 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 11 năm 2022
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Lần thứ 3
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 12 năm 2022
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 12 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 1 năm 2023 ~ Ngày 20 tháng 1 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2023
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2023
Phân loại hồ sơ The Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship Program
Ghi chú về lịch thi Chưa có lịch cụ thể
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học