Graduate school of Engineering | Nagaoka University of Technology(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate school of Engineering | Nagaoka University of Technology(บัณฑิตวิทยา...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate school of Engineering

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับNagaoka University of Technology,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate school of EngineeringหรือManagement of Technology เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย นิอิกาตะ  / รัฐบาล

長岡技術科学大学 | Nagaoka University of Technology

Graduate school of Engineering

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 940-2188
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1603-1 Kamitomioka-machi, Nagaoka-shi, Niigata
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission Office (1st Section)
หมายเลขโทรศัพท์ 0258-47-9271, 9273
หมายเลขแฟกซ์ 0258-47-9070
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, มีหลักสูตรปริญญาโทและสาขาวิชาเอกที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Mechanical Engineering, Electrical, Electronics and Information Engineering, Materials Science and Technology, Civil and Environmental Engineering, Bioengineering, Information and Management Systems Engineering, Nuclear System Safety Engineering
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 94คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 64คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 7คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
Number of international students include irregular students (research students and auditing students) as of May 1.

- Additional Program
Engineering 5-year Consecutive Doctoral Program
Science of Technology Innovation
Special Selection of International Students: NO
Application from Oversea: OK
Prior qualification screening: YES
Availability of previous examination papers & notes: As same as Master's Program
Number of international students in 2017: 7
Number of privately financed students: 7
Examination fee: 30,000 yen
Admission fee: 0 yen
Tuition per year: 0 yen (maximum 5 years)

- Examination Information
Entry: April, 2018
Application category: First Intake (Application accepted for this year has already finished)
Deadline for prior qualification screening: May 8th, 2017
Starting date for application submission: June 5th, 2017
Deadline of application: June 8th, 2017
Date of examination: July 4th, 2017
Notification of examination result: July 13th, 2017
Examination/screening methods: Documents screening, Interview, Major subjects (Oral examination: Answer in Japanese or English)

- Examination Information
Entry: April, 2018
Application category: Second Intake (Application accepted for this year has already finished)
Deadline for prior qualification screening: August 2nd, 2017
Starting date for application submission: August 30th, 2017
Deadline of application: September 4th, 2017
Date of examination: September 19th, 2017
Notification of examination result: October 5th, 2017
Examination/screening methods: Documents screening, Interview, Major subjects (Oral examination: Answer in Japanese or English)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2017
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students (Admission at September). *Application accepted for this year has already finished
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มีนาคม 24, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร เมษายน 21, 2017
วันปิดรับสมัคร เมษายน 26, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก พฤษภาคม 23, 2017
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 8, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ(สามารถตอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students (1st) *Application accepted for this year has already finished
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤษภาคม 8, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 5, 2017
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 8, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 4, 2017
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 13, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ(สามารถตอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students (2nd)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กันยายน 29, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 1, 2017
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 6, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 21, 2017
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 7, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ(สามารถตอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Special Course for Working People and International Students
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Special Course for Working People and International Students
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students (3rd) 3rd recruitment may not be scheduled.
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 1, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 15, 2018
วันปิดรับสมัคร มกราคม 18, 2018 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 1, 2018
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 15, 2018
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Information Science and Control Engineering, Materials Science, Energy and Environment Science, Integrated Bioscience and Technology
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,หรือจบหลักสูตร16ปีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศแล้วประกอบอาชีพด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยในต่างประเทศตั้งแต่2ปีขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 18 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
อื่นๆ(You should make a contact to the advisor beforehand.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 89คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 36คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 2คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
Number of internatilnal students include irregular students (research students and auditing students) as of May 1, 2017.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2017
ประเภทของการสมัคร General Entrance Examination (Admission at September) *Application accepted for this year has already finished
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มีนาคม 24, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร เมษายน 21, 2017
วันปิดรับสมัคร เมษายน 26, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก พฤษภาคม 23, 2017 ~ พฤษภาคม 24, 2017
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 8, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร General Entrance Examination (1st)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กรกฏาคม 7, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 17, 2017
วันปิดรับสมัคร สิงหาคม 22, 2017
วันสอบคัดเลือก กันยายน 13, 2017 ~ กันยายน 14, 2017
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 5, 2017
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร General Entrance Examination (2nd)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 8, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 15, 2018
วันปิดรับสมัคร มกราคม 18, 2018 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มกราคม 31, 2018 ~ กุมภาพันธ์ 1, 2018
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 15, 2018
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Special Course for Working People and International Students
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2017
ประเภทของการสมัคร Special Course for Working People and International Students
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
หลักสูตร นักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำ)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 9คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 7คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 9,800
ค่าแรกเข้า เยน 84,600
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 356,400
หมายเหตุ Duration of research student:within 1 year (expandable)
Only evaluated by the papers you submit
(For details please contact us)
Application period, and date of admission has not yet decided please contact us.
Tuition fee: 297,000 yen per month. (payment should implement by the unit of 3 months or 6 months)

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 17, 2017

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา