Global Environmental Studies | Sophia University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Global Environmental Studies | Sophia University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Global Environmental Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยSophia University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับSophia Universityต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นGlobal Environmental StudiesหรือGlobal StudiesหรือScience and TechnologyหรือTheologyหรือHumanitiesหรือLawหรือEconomicsหรือ Languages and Linguisticsหรือ Human SciencesหรือApplied Religious StudiesของSophia Universityเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

上智大学 | Sophia University

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Global Environmental Studies

สมัครทางเว็บไซต์
  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 102-8554
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission Office for Graduate School, Admission Center
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3238-3517
หมายเลขแฟกซ์ 03-3238-3262
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย มีหลักสูตรปริญญาโทและสาขาวิชาเอกที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Global Environmental Sciences
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(Copyได้)
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2018 134คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 129คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 4คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 591,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 241,400
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,032,400
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
For details, refer to the university’s website.
https://www.sophia.ac.jp/jpn/admissions/in_ad/ad_gaiyo/innyushi.html
For details on the Global Environmental Studies Course (degree program taught in English), refer to the following website.
https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/graduate_p/english_g2/ges.html
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination at September
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กรกฏาคม 1, 2018
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 2, 2018
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 18, 2018
วันสอบคัดเลือก กันยายน 13, 2018
วันประกาศผลสอบ กันยายน 21, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination at February
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 2, 2018
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 3, 2018
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 21, 2018
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 14, 2019
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 21, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Global Environmental Studies Course (spring enrollment)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 29, 2018
วันปิดรับสมัคร กันยายน 19, 2018
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 9, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Global Environmental Studies Course (autumn enrollment)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มีนาคม 27, 2019
วันปิดรับสมัคร เมษายน 17, 2019
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 19, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Global Environmental Studies
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(Copyได้)
เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(ส่งทางไปรษณีย์ได้)
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(Prospective applicants should contact the offices of the Global Environmental Studies program to have an interview with their intended advising faculty.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2018 17คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 15คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 517,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 152,100
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 869,100
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
For details, refer to the university’s website.
https://www.sophia.ac.jp/jpn/admissions/in_ad/ad_gaiyo/innyushi.html
For details on the Global Environmental Studies Course (degree program taught in English), refer to the following website.
https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/graduate_p/english_g2/ges.html
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination at February
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 2, 2018
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 3, 2018
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 21, 2018
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 14, 2019
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 21, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination at July
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 13, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 14, 2019
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 1, 2019
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 21, 2019
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 25, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Global Environmental Studies Course (spring enrollment) 1st
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 29, 2018
วันปิดรับสมัคร กันยายน 19, 2018
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 9, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Global Environmental Studies Course (spring enrollment) 2nd
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 3, 2018
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 21, 2018
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 21, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Global Environmental Studies Course (autumn enrollment) 1st
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มีนาคม 27, 2019
วันปิดรับสมัคร เมษายน 17, 2019
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 19, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Global Environmental Studies Course (autumn enrollment) 2nd
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 14, 2019
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 1, 2019
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 25, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 19, 2018

โฮมเพจ

บัณฑิตวิทยาลัย https://www.sophia.ac.jp/eng/index.html

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา