Global Environmental Studies | Sophia University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Global Environmental Studies | Sophia University(Cao học) | JPSS, trang chuyê...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Environmental Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sophia University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các TheologyhoặcHumanitieshoặcLawhoặcEconomicshoặc Languages and LinguisticshoặcScience and Technologyhoặc Human ScienceshoặcGlobal Environmental StudieshoặcGlobal StudieshoặcApplied Religious Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

上智大学 | Sophia University

Global Environmental Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 102-8554
Địa chỉ liên hệ 7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Office for Graduate School, Admission Center
Điện thoại 03-3238-3517
Fax 03-3238-3262
Đặc điểm khoa nghiên cứu Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Global Environmental Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần thi N1 (trình độ cấp 1))
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 141người
Trong đó số du học sinh tư phí 140người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 591,000 Yên
Các khoản chi phí khác 241,400 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,032,400 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
For details, refer to the university's website.
https://adm.sophia.ac.jp/jpn/in_ad/innyushi/
For details on the Global Environmental Studies Course (degree program taught in English), refer to the following website.
https://adm.sophia.ac.jp/jpn/in_ad/english_taught/
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination at September
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 31 tháng 5 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 6 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 6 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination at February
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Global Environmental Studies Course (Spring enrollment)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 11 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Global Environmental Studies Course (Autumn enrollment)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 3 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 4 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 6 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Global Environmental Studies
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Công khai (có thể gửi qua bưu điện)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Prospective applicants should contact the offices of the Global Environmental Studies program to have an interview with their intended advising faculty.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 35người
Trong đó số du học sinh tư phí 33người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 517,000 Yên
Các khoản chi phí khác 152,100 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 869,100 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
For details, refer to the university’s website.
https://adm.sophia.ac.jp/jpn/in_ad/innyushi/
For details on the Global Environmental Studies Course (degree program taught in English), refer to the following website.
https://adm.sophia.ac.jp/jpn/in_ad/english_taught/
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination at February
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Global Environmental Studies Course (spring enrollment) 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 11 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Global Environmental Studies Course (spring enrollment) 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 3 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 4 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 6 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Ghi chú về lịch thi Không quy định ngày cụ thể

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 08 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học