Health and Sports Science | Juntendo University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Health and Sports Science | Juntendo University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Health and Sports Science

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับJuntendo University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate School of MedicineหรือHealth and Sports Science เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

順天堂大学 | Juntendo University

Health and Sports Science

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 270-1695
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1-1 Hiragagakuendai, Inzai-shi, Chiba
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission Office, Sakura Campus
หมายเลขโทรศัพท์ 0476-98-1001
หมายเลขแฟกซ์ 0476-98-1011
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Health & Sports Science
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ไม่มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติในการสมัคร ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยแนะนำ)
อื่นๆ(Prior approval of the academic advisor is not mandatory, but it is necessary to select an academic advisor suitable for your research at the time of application.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2020 7คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 7คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 550,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 50,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 800,000
หมายเหตุ You must have nationality other than Japanese, and meet one of application qualifications of the general entrance examination.
It is preferrable to have taken N3 (or higher) of JLPT or 180 points at Japanese of EJU (without Writing).
Those who have "Permanent Resident" and "Special Permanent Resident" visa cannot take the special entrance examination for international students.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร กำหนดการ A
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 17, 2020
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 8, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กันยายน 24, 2020 ~ ตุลาคม 15, 2020
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 5, 2020
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก รับสมัครและพิจารณาตามวาระ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร กำหนดการ B
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 12, 2020
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 3, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 19, 2020 ~ ธันวาคม 10, 2020
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 26, 2020
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก รับสมัครและพิจารณาตามวาระ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร กำหนดการ C
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 15, 2021
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 8, 2021
วันสอบคัดเลือก มกราคม 22, 2021 ~ กุมภาพันธ์ 15, 2021
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 27, 2021
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก รับสมัครและพิจารณาตามวาระ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Health & Sports Science
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ไม่มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(Copyได้)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยแนะนำ)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2020 6คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 6คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 550,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 50,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 800,000
หมายเหตุ If you have other nationality than Japan and your mother tongue is not Japanese, please take a test Japanese language instead the above test of English. The time limit is 60 minutes. You can use a paper or electronic dictionary. However, you cannot use an electronic dictionary which has a function of memory or telecommunication. Also, you cannot use electronic devices such as PCs, smartphones, and tablets.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร กำหนดการ A
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 17, 2020
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 8, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กันยายน 24, 2020
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 5, 2020
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก รับสมัครและพิจารณาตามวาระ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร กำหนดการ B
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 12, 2020
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 3, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 19, 2020 ~ ธันวาคม 10, 2020
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 26, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร กำหนดการ C
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 15, 2021
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 8, 2021
วันสอบคัดเลือก มกราคม 22, 2021 , กุมภาพันธ์ 15, 2021
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 27, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 26, 2020

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา