Graduate School of Music | Kyoto City University of Arts(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate School of Music | Kyoto City University of Arts(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate School of Music

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKyoto City University of Arts,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate School of ArtsหรือGraduate School of Music เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย เกียวโต  / ท้องถิ่น

京都市立芸術大学 | Kyoto City University of Arts

Graduate School of Music

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 610-1197
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 13-6 Kutsukake-cho, Oe, Nishikyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Office, Collaboration Promotion Department
หมายเลขโทรศัพท์ 075-334-2238
หมายเลขแฟกซ์ 075-334-2281
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Composition and Conducting, Instruments, Vocal, Musicology, Japanese Music Research
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ไม่ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2020 4คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 4คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 17,000
ค่าแรกเข้า เยน 482,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 2,430
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,020,230
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กรกฏาคม 17, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 28, 2020
วันปิดรับสมัคร กันยายน 4, 2020 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 16, 2020 ~ ตุลาคม 18, 2020
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 21, 2020
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก ภาษาศาสตร์, หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay), ทดสอบปฏิบัติ, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Department of Music
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2020 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 17,000
ค่าแรกเข้า เยน 482,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 3,620
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,021,420
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร Special Selection
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 11, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 18, 2021
วันปิดรับสมัคร มกราคม 21, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 1, 2021 ~ มีนาคม 2, 2021
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 8, 2021
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์, สอบปากเปล่า, ทดสอบปฏิบัติ, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 20, 2020

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา