Shikoku University, Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Shikoku University, Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Shikoku University, Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shikoku University, Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Ngành Giao tiếp kinh doanhhoặcNgành Ngành Khoa học đời sống con người hoặcNgành Ngành Giáo dục và chăm sóc trẻ mầm nonhoặcNgành Ngành Âm nhạc, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tokushima  / Tư lập

四国大学短期大学部 | Shikoku University, Junior College

Shikoku University, Junior College Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 630,000 Yên (Niên khóa 2022) 123-1 Aza-Ebisuno, Furukawa, Ohjin-cho, Tokushima-shi, Tokushima
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 630,000 Yên (Niên khóa 2021) 123-1 Aza-Ebisuno, Furukawa, Ohjin-cho, Tokushima-shi, Tokushima
  Khoa
  • Food and Nutrition Major
  • Welfare Care Major
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 630,000 Yên (Niên khóa 2021) 123-1 Aza-Ebisuno, Furukawa, Ojin-cho, Tokushima-shi, Tokushima
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 250,000 Yên (Niên khóa 2022) 700,000 Yên (Niên khóa 2022) 123-1 Aza-Ebisuno, Furukawa, Oujin-cho, Tokushima-shi, Tokushima

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học