Automobile Engineering | Tokushima College of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Automobile Engineering | Tokushima College of Technology | JPSS, trang chuyên...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Automobile Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokushima College of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Automobile Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tokushima  / Tư lập

徳島工業短期大学 | Tokushima College of Technology

  • Automobile Engineering

Automobile Engineering

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 779-0108
Địa chỉ liên hệ 100 Rengedani, Inubushi, Itano-cho, Itano-gun, Tokushima
Bộ phận liên hệ Entrance Examination Public Relations Office
Điện thoại 088-672-2311
Fax 088-672-2162
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 7người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 7người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 13người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 13người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 31,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 336,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 260,000 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú In addition to the above fees, 200,000 yen for textbooks, clothes etc. is required.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 05 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học