Junior College of Sapporo Otani University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Junior College of Sapporo Otani University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Junior College of Sapporo Otani University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Junior College of Sapporo Otani University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Department of Early Childhood Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Hokkaido  / Tư lập

札幌大谷大学短期大学部 | Junior College of Sapporo Otani University

Junior College of Sapporo Otani University Danh sách các ngành học

  • Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 700,000 Yên (Niên khóa 2021) 9-1-1 Kita 16jou Higashi, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
    Khoa
    • Childcare department

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học