Okayama University of Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Okayama University of Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Okayama University of Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Okayama University of Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành SciencehoặcNgành EngineeringhoặcNgành InformaticshoặcNgành Biospher-Geospher SciencehoặcNgành EducationhoặcNgành ManagementhoặcNgành Veterinary Medicine, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Okayama  / Tư lập

岡山理科大学 | Okayama University of Science

Okayama University of Science Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 3người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 220,000 Yên (Niên khóa 2019) 845,000 Yên (Niên khóa 2019) 1-1 Ridai-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 8người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 220,000 Yên (Niên khóa 2019) 845,000 Yên (Niên khóa 2019) 1-1 Ridai-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 2người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 220,000 Yên (Niên khóa 2019) 845,000 Yên (Niên khóa 2019) 1-1 Ridai-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 0người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 220,000 Yên (Niên khóa 2019) 845,000 Yên (Niên khóa 2019) 1-1 Ridai-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 1người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 220,000 Yên (Niên khóa 2019) 845,000 Yên (Niên khóa 2019) 1-1 Ridai-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 5người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 220,000 Yên (Niên khóa 2019) 845,000 Yên (Niên khóa 2019) 1-1 Ridai-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 9người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 220,000 Yên (Niên khóa 2019) 1,500,000 Yên (Niên khóa 2019) 1-1 Ridai-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học