School of Engineering Science | Kochi University of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of Engineering Science | Kochi University of Technology | JPSS, trang ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of Engineering Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kochi University of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of Systems EngineeringhoặcNgành School of Engineering SciencehoặcNgành School of InformaticshoặcNgành School of Economics & ManagementhoặcNgành School of Data & Innovation, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kochi  / Công lập

高知工科大学 | Kochi University of Technology

School of Engineering Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 782-8502
Địa chỉ liên hệ 185 Miyanokuchi, Tosayamada-cho, Kami-shi, Kochi
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0887-57-2222
Fax 0887-57-2000
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 15,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 54,660 Yên (Niên khóa 2024)
Ghi chú Admission fee:
300,000 yen for residents outside Kochi prefecture
150,000 yen for residents in Kochi prefecture
(If you, your spouse, or your first degree relative has an address in Kochi prefecture longer than 6 months at your admission and you can verify the fact by resident certificate or family register, you will be treated as a resident in Kochi prefecture.)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ trước
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học On Method A, you must take Mathematics and Science. On Method B, you must take only Science. In addition, you must take the Common Test for University Admissions.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Refer to the website for qualification to apply.
https://www.kochi-tech.ac.jp/entrance_info/admission/bachelors/exam05.html

Japanese Language Proficiency Test score is not necessary, but all the examinations and lessons are conducted in Japanese.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ sau
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, In addition, you must take the Common Test for University Admissions.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú See the website for qualification to apply.
https://www.kochi-tech.ac.jp/entrance_info/admission/bachelors/exam05.html

Japanese Language Proficiency Test score is not necessary, but all the examinations and lessons are conducted in Japanese.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 06 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học