Regional Development Studies | Otemon Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Regional Development Studies | Otemon Gakuin University | JPSS, trang chuyên ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Regional Development Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Otemon Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành ManagementhoặcNgành International Liberal ArtshoặcNgành SociologyhoặcNgành PsychologyhoặcNgành Regional Development Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

追手門学院大学 | Otemon Gakuin University

Regional Development Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 567-8502
Địa chỉ liên hệ 2-1-15 Nishiai, Ibaraki-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 072-641-9165
Fax 072-641-9169
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 7người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 3người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 6người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 6người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 160,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 850,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 202,000 Yên (Niên khóa 2021)
Ghi chú For details, please refer to the application guidelines.
Khoa Regional Development Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students 1st (using EJU)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 12 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, You must take at least 220 points at 'Japanese as a Foreign Language (sum of Writing, Reading comprehension, Listening, and Listening-reading comprehension)'.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi tháng 11 năm 2019
Thi tiếng Anh Applicants who meet the criteria as an indicator of English proficiency will be judged comprehensively by submitting documents proving their English proficiency.
Ghi chú In addition to EJU, applicants who have the J.TEST/A-C level test of 500 or above, or JLPT N2 level or above can apply for the 2021 entrance examination.
Both tests are conducted after April 2019, and the application condition is to be able to submit the certificate and inquire about the results by the application period.
For more information about English proficiency requirements and other entrance exams, please check the application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students 2nd (using EJU)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 12 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 1 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 2 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 3 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, You must take at least 220 points at 'Japanese as a Foreign Language (sum of Writing, Reading comprehension, Listening, and Listening-reading comprehension)'.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2019
Ghi chú In addition to EJU, applicants who have the J.TEST/A-C level test of 500 or above, or JLPT N2 level or above can apply for the 2021 entrance examination.
Both tests are conducted after April 2019, and the application condition is to be able to submit the certificate and inquire about the results by the application period.
For more information about English proficiency requirements and other entrance exams, please check the application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 08 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học