International Liberal Arts | Otemon Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Liberal Arts | Otemon Gakuin University | JPSS, trang chuyên về...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Liberal Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Otemon Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành ManagementhoặcNgành International Liberal ArtshoặcNgành SociologyhoặcNgành PsychologyhoặcNgành Regional Development Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

追手門学院大学 | Otemon Gakuin University

International Liberal Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 567-8502
Địa chỉ liên hệ 2-1-15 Nishiai, Ibaraki-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 072-641-9165
Fax 072-641-9169
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 29người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 5người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 22người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 22người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 160,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 850,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 232,000 Yên (Niên khóa 2020)
Ghi chú For details, please refer to the application guidelines.
Khoa International Liberal Arts, Grobal Japanese Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students 1st (using EJU)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 11 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 12 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 12 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 1 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, For Department of International Liberal Arts, English proficiency is examined at Interview.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, You must take at least 220 points at 'Japanese as a Foreign Language (sum of Writing, Reading comprehension, Listening, and Listening-reading comprehension)'.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2018
Thi tiếng Anh Applicants who meet the criteria as an indicator of English proficiency will be judged comprehensively by submitting documents proving their English proficiency.
Ghi chú For details, please refer to the application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students 2nd (using EJU)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 5 tháng 3 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, For Department of International Liberal Arts, English proficiency is examined at Interview.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, You must take at least 220 points at 'Japanese as a Foreign Language (sum of Writing, Reading comprehension, Listening, and Listening-reading comprehension)'.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2018
Thi tiếng Anh Applicants who meet the criteria as an indicator of English proficiency will be judged comprehensively by submitting documents proving their English proficiency.
Ghi chú For details, please refer to the application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 06 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học