Hiroshima University of Economics | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hiroshima University of Economics | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Hiroshima University of Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hiroshima University of Economics, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Kinh tếhoặcNgành Kinh doanhhoặcNgành Kinh doanh truyền thông, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hiroshima  / Tư lập

広島経済大学 | Hiroshima University of Economics

Hiroshima University of Economics Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 2người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 150,000 Yên (Niên khóa 2022) 780,000 Yên (Niên khóa 2022) 5-37-1 Gion, Asaminami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 14người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 150,000 Yên (Niên khóa 2022) 780,000 Yên (Niên khóa 2022) 5-37-1 Gion, Asaminami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
  Khoa
  • Business Administration
  • Sport Business Administration
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 5người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 150,000 Yên (Niên khóa 2022) 780,000 Yên (Niên khóa 2022) 5-37-1 Gion, Asaminami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
  Khoa
  • Information Systems in Business
  • Media Business

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học