Mejiro University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Mejiro University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Mejiro University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Mejiro University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Human ScienceshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Foreign Language StudieshoặcNgành Contemporary SocietyhoặcNgành Media StudieshoặcNgành Psychology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

目白大学 | Mejiro University

Mejiro University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2025) 1người (Niên khóa 2024) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 828,000 Yên (Niên khóa 2024) 4-31-1 Nakaochiai, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Childhood Education and Welfare
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2025) 2người (Niên khóa 2024) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 798,000 Yên (Niên khóa 2024) 4-31-1 Nakaochiai, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Business Administration
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2025) 7người (Niên khóa 2024) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 828,000 Yên (Niên khóa 2024) 4-31-1 Nakaochiai, Sinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Korean Language Studies
  • Japanese and Japanese Language Education
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2025) 3người (Niên khóa 2024) 30,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 805,800 Yên (Niên khóa 2024) 4-31-1 Nakaochiai, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Social Information
  • Community Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2025) 0người (Niên khóa 2024) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 864,000 Yên (Niên khóa 2024) 4-31-1 Nakaochiai, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Media Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2025) 1người (Niên khóa 2024) 20,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 816,000 Yên (Niên khóa 2024) 4-31-1 Nakaochiai, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Psychological Counseling

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học