Tezukayama University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tezukayama University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tezukayama University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tezukayama University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LettershoặcNgành Economics and Business ManagementhoặcNgành LawhoặcNgành Contemporary Human Life SciencehoặcNgành Psychology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Nara  / Tư lập

帝塚山大学 | Tezukayama University

Tezukayama University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 2người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 180,000 Yên (Niên khóa 2024) 810,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-1-3 Gakuenminami, Nara-shi, Nara
  Khoa
  • Japanese Cultural Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 11người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 180,000 Yên (Niên khóa 2024) 810,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-1-3 Gakuenminami, Nara-shi, Nara
  Khoa
  • Economics and Business Management
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 2người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 180,000 Yên (Niên khóa 2024) 810,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-1-3 Gakuenminami, Nara-shi, Nara
  Khoa
  • Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 3người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 180,000 Yên (Niên khóa 2024) 810,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-1-3 Gakuenminami, Nara-shi, Nara
  Khoa
  • Living Space Design
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 4người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 180,000 Yên (Niên khóa 2024) 810,000 Yên (Niên khóa 2024) 3-1-3 Gakuenminami, Nara-shi, Nara
  Khoa
  • Psychology

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học