Global Liberal Arts | Ritsumeikan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Global Liberal Arts | Ritsumeikan University | JPSS, trang chuyên về thông ti...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Liberal Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ritsumeikan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Social ScienceshoặcNgành LettershoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành International RelationshoặcNgành Policy SciencehoặcNgành Information Science & EngineeringhoặcNgành Life ScienceshoặcNgành Image Arts and ScienceshoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Sport and Health SciencehoặcNgành Comprehensive PsychologyhoặcNgành Gastronomy Management hoặcNgành Global Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

立命館大学 | Ritsumeikan University

Global Liberal Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 603-8577
Địa chỉ liên hệ 56-1 Toji-in Kitamachi, Kita-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ International Admissions Office
Điện thoại 075-465-8162
Fax 075-465-8281
Nét đặc sắc của ngành học Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh 37người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 110người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 5,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 2,300,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 23,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Amount of "Other expenses" is the record of 2022. Amount for 2023 is not decided.
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Đợt 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 6 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 8 năm 2022 , Ngày 28 tháng 8 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 9 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Essay must be submitted at the time of application.
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 80 (W&R 20, S&L 18) điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In addition to TOEFL iBT, there are English proficiency tests that can be used. For details on English proficiency certification and application qualifications, refer to the following web page.
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/howto.html/
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Đợt 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 8 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2022 , Ngày 27 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 12 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Essay must be submitted at the time of application.
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 80 (W&R 20, S&L 18) điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In addition to TOEFL iBT, there are English proficiency tests that can be used. For details on English proficiency certification and application qualifications, refer to the following web page.
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/howto.html/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ Đợt 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 10 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 10 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2022 , Ngày 18 tháng 12 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 1 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Essay must be submitted at the time of application.
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 80 (W&R 20, S&L 18) điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In addition to TOEFL iBT, there are English proficiency tests that can be used. For details on English proficiency certification and application qualifications, refer to the following web page.
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/howto.html/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ Đợt 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 3 năm 2023 , Ngày 19 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Essay must be submitted at the time of application.
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 80 (W&R 20, S&L 18) điểm
Ghi chú In addition to TOEFL iBT, there are English proficiency tests that can be used. For details on English proficiency certification and application qualifications, refer to the following web page.
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/howto.html/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ Đợt 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 3 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 5 năm 2023 , Ngày 14 tháng 5 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 5 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Essay must be submitted at the time of application.
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 80 (W&R 20, S&L 18) điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In addition to TOEFL iBT, there are English proficiency tests that can be used. For details on English proficiency certification and application qualifications, refer to the following web page.
http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/howto.html/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học