Policy Science | Ritsumeikan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Policy Science | Ritsumeikan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Policy Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ritsumeikan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Social ScienceshoặcNgành LettershoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành International RelationshoặcNgành Policy SciencehoặcNgành Information Science & EngineeringhoặcNgành Life ScienceshoặcNgành Image Arts and ScienceshoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Sport and Health SciencehoặcNgành Comprehensive PsychologyhoặcNgành Gastronomy Management hoặcNgành Global Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

立命館大学 | Ritsumeikan University

Policy Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 603-8577
Địa chỉ liên hệ 56-1 Toji-in Kitamachi, Kita-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ International Admission Office
Điện thoại 075-466-3775
Fax 075-465-8281
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 5người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 60người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 10người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 96người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 1,169,400 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 31,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú The entrance examination fee stated in the "Application Fee" column is the total of the entrance examination fees for the first screening (15,000 yen) and the second screening (20,000 yen).
Amount of "Other expenses" is the record of 2022. Amount for 2023 is not decided.
Khoa Policy Science
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Kỳ trước
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 8 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 8 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 10 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 10 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 11 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 17 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định 'Japan and the World' or 'Mathematics (course 1 or 2)', Japanese 280 points or higher, Japanese writing 35 points or higher.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2021
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú There will be a two-stage selection.
・First selection: Results of EJU.
・Second selection: Comprehensive evaluation of result of EJU and individual interview.
The interview test described in the "Test Date" column will be conducted for those who have passed the first screening.

Please check the entrance examination requirements for details such as application qualifications. You can download it from the following web page.
https://ritsnet.ritsumei.jp/admission/international/abroad.html
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Kỳ sau
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 11 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 1 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 1 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 2 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 17 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định 'Japan and the World' or 'Mathematics (course 1 or 2)', Japanese 280 points or higher, Japanese writing 35 points or higher.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú There will be a two-stage selection.
・First selection: Results of EJU.
・Second selection: Comprehensive evaluation of result of EJU and individual interview.
The interview test described in the "Test Date" column will be conducted for those who have passed the first screening.

Please check the entrance examination requirements for details such as application qualifications. You can download it from the following web page.
https://ritsnet.ritsumei.jp/admission/international/abroad.html
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ AO Admissions English Basis
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 3 năm 2023 , Ngày 12 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, For detail, please refer to application guide. http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/howto.html/
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 71 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For detail, please refer to application guide. http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/howto.html/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ AO Admissions English Basis
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 3 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 5 năm 2023 , Ngày 7 tháng 5 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 5 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, For detail, please refer to application guide. http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/howto.html/
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 71 điểm
Ghi chú For detail, please refer to application guide. http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/apply/howto.html/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học