Image Arts and Sciences | Ritsumeikan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Image Arts and Sciences | Ritsumeikan University | JPSS, trang chuyên về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Image Arts and Sciences

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Ritsumeikan University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Community and Regional Policy Studies Major (CRPS)hoặcNgành Global Studies Major (GS)hoặcNgành The Information Systems Science and Engineering Course (ISSE)hoặcNgành American University - Ritsumeikan University Joint Degree Program (JDP)hoặcNgành Global Liberal ArtshoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Social ScienceshoặcNgành LettershoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành International RelationshoặcNgành Policy SciencehoặcNgành Information Science & EngineeringhoặcNgành Life ScienceshoặcNgành Image Arts and ScienceshoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Sport and Health SciencehoặcNgành Comprehensive PsychologyhoặcNgành Gastronomy Management của Ritsumeikan University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Ritsumeikan University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Kyoto, Osaka, Shiga  / Tư lập

立命館大学 | Ritsumeikan University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Image Arts and Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 603-8577
Địa chỉ liên hệ 56-1 Toji-in Kitamachi, Kita-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ International Admission Office
Điện thoại 075-465-8162
Fax 075-465-8281
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 14người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 65người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 18người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 45người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 1,670,400 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 31,000 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Image Arts and Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ trước
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 8 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 8 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 10 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 11 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 3 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, 'Japan and the World' or 'Mathematics (course 1 or 2)', Japanese 280 points or above, Japanese writing 35 points or above.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2017
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú (1)You must have a foreign nationality.
(2)You must have completed or be expected to complete 12 years school education at outside of Japan.(*1) Or, you must be specified to have the equivalent ability by the Minister of Japan (those who are 18 years old by 31st March 2019 and hold International Baccalaureate, Abitur, Baccalaureate, etc.).Or you must be specified by the university to have the equivalent ability, and be 18 years old or elder at 31st March 2019.
However, you can apply if you attend schools in Japan within 3 years. (*2)

(*1)
(1) If you didn’t complete 12 years education curriculum, you must complete education curriculum for enter Japanese university (Preparatory Curriculum) which specified by the Minister of Japan, those who are 18 years old by 31st March 2019.
(2) Who didn’t complete 12 years, and also didn’t complete Preparatory Curriculum, depend on the school which specified country or type of school by the Minister of Japan, you may satisfy conditions.
(3)Even Skipping grade system, you completed regular curriculum more than 12 years, you may satisfy same conditions. However, you must submit documents which created by graduate school for prove some reason for skipping grade and your grade.
(*2)
If you complete “Curriculum of international school in Japan” or “Overseas School which certificated by the Minister of Japan, you completed curriculum same with elementary school, Junior High school and High school under low of school education Japan.

Applicant who take the EJU test and have the standard points to enter our university is eligible. ( need to take specific subjects) The following date EJU are accepted.
First term of exam: November 2017 or June 2018
Second term of exam: June 2018 or November 2018
For details, please refer to application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ sau
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 11 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 1 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 3 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, 'Japan and the World' or 'Mathematics (course 1 or 2)', Japanese 280 points or above, Japanese writing 35 points or above.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2018
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú (1)You must have a foreign nationality.
(2)You must have completed or be expected to complete 12 years school education at outside of Japan.(*1) Or, you must be specified to have the equivalent ability by the Minister of Japan (those who are 18 years old by 31st March 2019 and hold International Baccalaureate, Abitur, Baccalaureate, etc.).Or you must be specified by the university to have the equivalent ability, and be 18 years old or elder at 31st March 2019.
However, you can apply if you attend schools in Japan within 3 years. (*2)

(*1)
(1) If you didn’t complete 12 years education curriculum, you must complete education curriculum for enter Japanese university (Preparatory Curriculum) which specified by the Minister of Japan, those who are 18 years old by 31st March 2019.
(2) Who didn’t complete 12 years, and also didn’t complete Preparatory Curriculum, depend on the school which specified country or type of school by the Minister of Japan, you may satisfy conditions.
(3)Even Skipping grade system, you completed regular curriculum more than 12 years, you may satisfy same conditions. However, you must submit documents which created by graduate school for prove some reason for skipping grade and your grade.
(*2)
If you complete “Curriculum of international school in Japan” or “Overseas School which certificated by the Minister of Japan, you completed curriculum same with elementary school, Junior High school and High school under low of school education Japan.

Applicant who take the EJU test and have the standard points to enter our university is eligible. ( need to take specific subjects) The following date EJU are accepted.
First term of exam: November 2017 or June 2018
Second term of exam: June 2018 or November 2018
For details, please refer to application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 07 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học