Women's Career Development | Kyoto Notre Dame University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Women's Career Development | Kyoto Notre Dame University | JPSS, tra...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Women's Career Development

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto Notre Dame University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Language and Culture hoặcNgành Contemporary Human ScienceshoặcNgành Women's Career Development, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

京都ノートルダム女子大学 | Kyoto Notre Dame University

Women's Career Development

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 606-0847
Địa chỉ liên hệ 1 Minaminonogami-cho, Shimogamo, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ International Education Section
Điện thoại 075-706-3746
Fax 075-706-3790
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Tiền đăng ký dự thi 10,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền học phí / năm 840,000 Yên (Niên khóa 2025)
Các khoản chi phí khác 340,000 Yên (Niên khóa 2025)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú There are tuition reduction system (252,000 yen/year) and scholarship system (300,000 yen/year for tuition, 180,000 yen/year for dormitory fees).

There is not information of applicants at the past because newly established in 2025.
Khoa Women's Career Development
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students: Application from inside of Japan 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 10 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 10 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 10 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 12 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Japanese as a Foreign Language, At least 200 points including Writing.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2023
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants can apply with the result of JLPT in July 2023, December 2023, or July 2024.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students: Application from inside of Japan 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2025 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 1 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 3 năm 2025
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Japanese as a Foreign Language, At least 200 points including Writing
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2023
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants can apply with the result of JLPT in July 2023, December 2023, or July 2024.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students: Application from outside of Japan 1st (Only document screening)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 10 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 10 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 12 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Document screening only
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Japanese as a Foreign Language, At least 200 points including Writing
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2023
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants can apply with the result of JLPT in July 2023, December 2023, or July 2024.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 06 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học