Contemporary Human Sciences | Kyoto Notre Dame University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Contemporary Human Sciences | Kyoto Notre Dame University | JPSS, trang chuyê...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Contemporary Human Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto Notre Dame University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Language and Culture hoặcNgành Contemporary Human Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

京都ノートルダム女子大学 | Kyoto Notre Dame University

Contemporary Human Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 606-0847
Địa chỉ liên hệ 1 Minaminonogami-cho, Shimogamo, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ International Education Section
Điện thoại 075-706-3746
Fax 075-706-3749
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 13người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 10người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 14người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 15người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 10,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 840,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 340,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú There are Tuition exemption system (225,000 yen) and Scholarship system (Tuition fee: 300,000 yen for a year, Dormitory fee: 180,000 yen for a year). Application fee is 10,000 yen. The number of recruitment is a few.

The number of applicants for the previous year and the number of successful applicants include the number of second- and third-year transfer applicants for international students and the number of successful applicants.

There is Transfer Examination for International Students to the 2nd and 3rd years. Examination fee is 35,000 yen.
Please request information from the website https://www.notredame.ac.jp/request/abroad_form/

Entrance Examination for International Students [Application in Japan (1st intake)]
Application period: October 29 to November 18 (documents must be arrived by the date)
Examination date: November 28
Publication date: December 10
Deadline of admission procedures: January 8, 2021

Entrance Examination for International Students [Application in Japan (2nd intake)]
Application period: December 17 to January 13, 2021 (documents must be arrived by the date)
Examination date: January 23, 2021
Publication date: February 9, 2021
Deadline of admission procedures: March 8, 2021

Entrance Examination for International Students [Application outside of Japan (1st intake)]
Application period: September 11 to October 1 (documents must be arrived by the date)
Documents Screening only
Publication date: October 28
Deadline of admission procedures: November 30
Khoa Human life Environments, Psychology, Child Education
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students: Application from inside of Japan 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 10 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, At least 200 points including Writing.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2018
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants can apply with the result of JLPT, N2 level conducted in December 2018, July 2019, December 2019, and July 2020.
Actually, EJU at July 2020 was not conducted, and the results cannot be used.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students: Application from inside of Japan 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 12 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 1 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 3 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, At least 200 points including Writing
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants can apply with the result of JLPT, N2 level conducted in December 2018, July 2019, December 2019, and July 2020.
Actually, EJU at July 2020 was not conducted, and the results cannot be used.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students: Application from outside of Japan 1st (Only document screening)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 10 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 10 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 30 tháng 11 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Only document screening. For Department of Child Education, there is not Entrance Examination for International Students: Application from outside of Japan 1st.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, At least 200 points including Writing
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2018
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants can apply with the result of JLPT, N2 level conducted in December 2018, July 2019, December 2019, and July 2020.
Actually, EJU at July 2020 was not conducted, and the results cannot be used.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 16 tháng 06 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học