Design | Kyoto Seika University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Design | Kyoto Seika University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Design

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto Seika University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành ArthoặcNgành DesignhoặcNgành MangahoặcNgành Media CreationhoặcNgành Global Culture, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

京都精華大学 | Kyoto Seika University

Design

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 606-8588
Địa chỉ liên hệ 137 Iwakurakino-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admissions Group
Điện thoại 075-702-5100
Fax 075-722-0838
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 30người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 196người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 39người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 1,579,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 63,660 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Prolonging of payments are not accepted. Fees other than Admission Fee are returnable if you decline to enter the university within the designated term.
Khoa Visual Design, Product Desigun, Architecture, Illustration
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh 8
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 10 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 10 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 11 năm 2022 , Ngày 13 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 12 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học See Remarks.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Examination types
There are Online interview type at 12th November, Practical skill test type (pencil drawing) at 13th November, Written test type (select 2 from 3 subjects), Essay type, and Practical skill test type (image expression). You can take plural types up to 3.

Applicants must meet one of the following requirements at the time of application
(1) JLPT (Japanese Language Proficiency Test) N2 level or higher *The test must have been administered after 2010.
(2) EJU (Examination for Japanese University Admission for International Students) "Japanese as a Foreign Language" with a total score of 220 or higher in [Reading Comprehension]/[Listening Comprehension/Listening and Reading Comprehension] and 25 or higher in [Writing].
(3) JPT (Japanese Language Proficiency Test): 525 points or higher
(4) J.TEST (Practical Japanese Language Proficiency Test) A-C level 600 points or higher
(5) BJT (Business Japanese Proficiency Test) 420 points or higher
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2023 ~ Ngày 6 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học See Remarks.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Examination types
There are Written test type at 4th February (select 2 subjects from 5), Practical skill test type at 5th February (pencil drawing), Written test type (select 2 subjects from 3), Essay type, Practical skill test type (image expression), Online interview type at 6th February. You can take plural types up to 4.

Applicants must meet one of the following requirements at the time of application
(1) JLPT (Japanese Language Proficiency Test) N2 level or higher *The test must have been administered after 2010.
(2) EJU (Examination for Japanese University Admission for International Students) "Japanese as a Foreign Language" with a total score of 220 or higher in [Reading Comprehension]/[Listening Comprehension/Listening and Reading Comprehension] and 25 or higher in [Writing].
(3) JPT (Japanese Language Proficiency Test): 525 points or higher
(4) J.TEST (Practical Japanese Language Proficiency Test) A-C level 600 points or higher
(5) BJT (Business Japanese Proficiency Test) 420 points or higher
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Ghi chú

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 16 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học