Global Studies (Global Liberal Studies) | Chukyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Global Studies (Global Liberal Studies) | Chukyo University | JPSS, trang chu...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Studies (Global Liberal Studies)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chukyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành PsychologyhoặcNgành Contemporary SociologyhoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành ManagementhoặcNgành Policy StudieshoặcNgành EngineeringhoặcNgành Health and Sport SciencehoặcNgành Global Studies (Global Liberal Studies), thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

中京大学 | Chukyo University

Global Studies (Global Liberal Studies)

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 466-8666
Địa chỉ liên hệ 101-2 Yagoto Honmachi, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 052-835-7170
Fax 052-835-7171
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 22người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 17người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 12người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 963,550 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 50,000 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú The above tuition fee is the amount after exemptions have been deducted.

Tuition Fee Exemption System:
All international students with a ‘student’ visa will receive a 30% reduction in tuition fees for four years after enrollment.
Khoa GLS
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (cả nước ngoài)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 10 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 10 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 11 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 19 tháng 11 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, English Essay (60 minutes) There will also be an oral examination (English interview).
Thi tiếng Anh Applicants with the equivalent language skills to CEFR B2.
Ghi chú Applicants who do not have a CEFR score of B2 or above will be required to participate in a 'preliminary English interview'. The results of this interview will act as a verification of language ability.

For more details please check the 2022 admissions requirements (application forms) for international students.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 2 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, English Essay (60 minutes) There will also be an oral examination (English interview).
Thi tiếng Anh Applicants with the equivalent language skills to CEFR B2.
Ghi chú Applicants who do not have a CEFR score of B2 or above will be required to participate in a 'preliminary English interview'. The results of this interview will act as a verification of language ability.

For more details please check the 2022 admissions requirements (application forms) for international students.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 04 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học