Education | Tokoha University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Education | Tokoha University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokoha University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Foreign StudieshoặcNgành Art and DesignhoặcNgành EducationhoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành Health SciencehoặcNgành Health and Medical ScienceshoặcNgành Health Promotional ScienceshoặcNgành Faculty of Social and Environmental StudieshoặcNgành Education and Care of Early Childhood, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Shizuoka  / Tư lập

常葉大学 | Tokoha University

Education

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 422-8581
Địa chỉ liên hệ 6-1 Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 054-263-1126
Fax 054-261-2313
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2024)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2024)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 240,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 840,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 340,000 Yên (Niên khóa 2024)
Ghi chú Tuition and Other expenses above are for Teacher Training Course.

Department on Lifelong Learning
Tuition: 800,000 yen
Other expenses: 310,000 yen

Department on Psychology and Education
Tuition: 810,000 yen
Other expenses: 320,000 yen
Khoa Teacher Training Course, Department on Linelong Learning, Department on Psychology and Education
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Scholarship Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 11 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 12 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 2 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 6 tháng 3 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2025 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2025 , Ngày 31 tháng 1 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 2 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 6 tháng 3 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 05 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học