Health Promotional Sciences | Tokoha University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Promotional Sciences | Tokoha University | JPSS, trang chuyên về thông...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health Promotional Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokoha University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Foreign StudieshoặcNgành Art and DesignhoặcNgành EducationhoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành Health SciencehoặcNgành Health MedicalhoặcNgành Health Promotional ScienceshoặcNgành Social and Environmental StudieshoặcNgành Education and Care of Early Childhood, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Shizuoka  / Tư lập

常葉大学 | Tokoha University

Health Promotional Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 422-8581
Địa chỉ liên hệ 6-1 Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 054-263-1126
Fax 054-261-2313
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 240,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 990,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 640,000 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú Department of Health and Nutritional Sciences
Tuition: 790,000 yen
Other expenses: 490,000 yen (*)

Department of Child Health and Education
Tuition: 810,000 yen
Other expenses: 350,000 yen

Department of Integrated Studies of Human Development and Clinical Psychology
Tuition: 350,000 yen
Other expenses: 390,000 yen

Department of Acupuncture and Moxibustion Therapy
Tuition: 990,000 yen
Other expenses: 640,000 yen (*)

Department of Judo Seifuku and Health Sciences
Tuition: 990,000 yen
Other expenses: 640,000 yen (*)

*Other expenses include training fee.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 06 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học