Faculty of Rehabilitation | Niigata University of Health and Welfare | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of Rehabilitation | Niigata University of Health and Welfare | JPSS, ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of Rehabilitation

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata University of Health and Welfare, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Medical TechnologyhoặcNgành Faculty of Social WelfarehoặcNgành Faculty of Health ScienceshoặcNgành Faculty of Healthcare ManagementhoặcNgành Faculty of RehabilitationhoặcNgành Faculty of Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Niigata  / Tư lập

新潟医療福祉大学 | Niigata University of Health and Welfare

Faculty of Rehabilitation

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 950-3198
Địa chỉ liên hệ 1398 Shimami-cho, Kita-ku, Niigata-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 025-257-4459
Fax 025-257-4456
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 350,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 1,000,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 500,000 Yên (Niên khóa 2024)
Ghi chú Additional 45,000 yen is required for the Department of Assistive Technology.
Khoa Department of Physical Therapy, Department of Occupational Therapy, Department of Speech,Language,and Hearing Sciences, Department of Prosthetics & Orthotics and Assistive Technology, Department of Acupuncture and Moxibustion
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (cả nước ngoài)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Comprehensive Selection System A (emphasis on initiative), Comprehensive Selection System B (emphasis on basic education)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 9 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 9 năm 2023 , Ngày 14 tháng 10 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 10 năm 2023 , Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 11 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Test for basic education
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú First selection examination: September 23, 2023 (Date of acceptance announcement: October 2, 2023)
Second selection examination: October 14, 2023 (Date of acceptance announcement: November 1, 2023)
For Department of Physical Therapy and Department of Occupational Therapy, Second selection (Interview) will be conducted only for those who pass First selection examination.

Method B (emphasis on basic education)
Selection Examination: September 23, 2023 (Date of announcement of acceptance: November 1, 2023)
The examination consists of the following questions: Japanese (Comprehensive Japanese (excluding classical Japanese and Chinese)), English (Communicative English I, Communicative English II, English Expression I (excluding listening)), Mathematics (Mathematics I, Mathematics A, and Interpretation of data (reading of tables and graphs)).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Comprehensive Selection System D (emphasis on basic education)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 11 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 12 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Test for basic education
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Test for basic education
Department of Physical Therapy: "Mathematics I ", "Fundamentals of Biology"
Department of Speech,Language,and Hearing Sciences: "English (Communicative English I, Communicative English II, English Expression I (excluding listening))", "Fundamentals of Biology"
Other Departments: "English (Communicative English I, Communicative English II, English Expression I (excluding listening))", "Japanese (Comprehensive Japanese (excluding classical Japanese and Chinese))"
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Selection 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 1 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2024 , Ngày 2 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 3 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Selected subjects
Thi tiếng Anh External English test
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The date of the selection examination is optional. You may take the examination only on one of the selection examination days or on both days.
Required subjects are English and Comprehensive Japanese.

For Department of Physical Therapy, please select one subject from "Mathematics I and Mathematics A," "Fundamentals of Physics and Chemistry", "Fundamentals of Physics and Biology", "Fundamentals of Chemistry and Biology", "Physics", "Chemistry", or "Biology".

For other Departments, please select one subject from "Mathematics I and Mathematics A," "Fundamentals of Physics and Chemistry", "Fundamentals of Physics and Biology", "Fundamentals of Chemistry and Biology", "Physics", "Chemistry", "Biology", "World History B", "Japanese History B", or "Geography B".

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 14 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học