Economics | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Economics | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Hosei University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Sustainability StudieshoặcNgành Global and Interdisciplinary StudieshoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành Social ScienceshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Social Policy and AdministrationhoặcNgành Lifelong Learning and Career StudieshoặcNgành Engineering and DesignhoặcNgành Bioscience and Applied ChemistryhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Sports and Health StudieshoặcNgành Computer and Information Sciences của Hosei University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Hosei University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

法政大学 | Hosei University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Economics

The application guidelines for the Fall 2023 admission are available at the link below.
Feel free to contact us if you have any questions.
https://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/guidebook

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 102-8160
Địa chỉ liên hệ 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Admissions Office, Admission Center
Điện thoại 03-3264-5776
Fax 03-3264-9226
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 28người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 208người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 52người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 154người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 154người (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 240,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 831,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 228,000 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú  Admissions Fee
Entrance Examination for International students, 1st round) → 35,000 JPY
Entrance Examination for International students, 2nd round)→ 20,000 JPY
 Tuition Fee
Please refer to the following link for information on other required fees such as membership fees, laboratory fees, and so on. Please also refer to the University Guide for tuition and fees for courses that allow you to earn a degree in English only, which are different from those listed above.
https://nyushi.hosei.ac.jp/shiryo/dp
 Scholarship System (example)
"HOSEI International Fund (HIF) International Student Scholarship"
Humanities: 200,000 JPY per year / Sciences: 250,000 JPY per year
"New Hosei University 100th Anniversary Scholarship"
Humanities: 200,000 JPY per year / Sciences: 250,000 JPY per year
"H.U. Scholarship Co., Ltd."
Humanities: 200,000 JPY per year / Sciences: 250,000 JPY per year
 Tuition Reduction System (for eligible undergraduate students only)
First-year undergraduate students receive a 30% reduction and exemption, and second-year students and above receive a 40% or 50% reduction or exemption for top-performing students (only qualified personnel).
 Other support systems
There is an international student advisor system and a tuition exemption system due to military service.
Khoa Economics, International Economics, Business Economics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International students, 1st round (Interview type)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 9 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 12 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 1 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 28 tháng 2 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Thi tiếng Anh The requirement for an English external exam varies by department.
Ghi chú The above information is subject to change. Please be sure to check the Admission Guidebook posted on the website below for final information on entrance examinations, including EJU subjects and score criteria, and whether or not an English external exam is required.
https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/gid/
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International students, 2nd round
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, "Japan and the World" or "Mathematics (course 1)"
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú The above information is subject to change. Please be sure to check the Admission Guidebook posted on the website below for final information on entrance examinations, including EJU subjects and score criteria, and whether or not an English external exam is required.
https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/gid/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ Institute for Global Economics and Social Sciences (Period I)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 4 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 30 tháng 5 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Please see the following site for program details.
https://www.hosei.ac.jp/english/admissions/undergraduate/ebdp/

Admission guidelines for the 2023 academic year are available at the following website. Please be sure to check the guidelines as there may be changes from the above information. Please also refer to the guidelines for details such as the application period and the score of the external English examination.
https://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/guidebook/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ Institute for Global Economics and Social Sciences (Period II)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 4 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 4 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 6 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 6 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú Please see the following site for program details.
https://www.hosei.ac.jp/english/admissions/undergraduate/ebdp/

Admission guidelines for the 2023 academic year are available at the following website. Please be sure to check the guidelines as there may be changes from the above information. Please also refer to the guidelines for details such as the application period and the score of the external English examination.
https://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/guidebook/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 12 năm 2022

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.