Economics | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Economics | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hosei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành EconomicshoặcNgành Social ScienceshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Sustainability StudieshoặcNgành Social Policy and AdministrationhoặcNgành Lifelong Learning and Career StudieshoặcNgành Engineering and DesignhoặcNgành Bioscience and Applied ChemistryhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Global and Interdisciplinary StudieshoặcNgành Sports and Health StudieshoặcNgành Computer and Information Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

法政大学 | Hosei University

Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 102-8160
Địa chỉ liên hệ 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Admissions Office, Admission Center
Điện thoại 03-3264-5776
Fax 03-3264-9226
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 28người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 187người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 59người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 154người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 154người (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 240,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 831,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 228,000 Yên (Niên khóa 2024)
Ghi chú  Admissions Fee
Entrance Examination for International students, 1st round) → 35,000 JPY
Entrance Examination for International students, 2nd round)→ 20,000 JPY
 Tuition Fee
Please refer to the following link for information on other required fees such as membership fees, laboratory fees, and so on. Please also refer to the University Guide for tuition and fees for courses that allow you to earn a degree in English only, which are different from those listed above.
https://nyushi.hosei.ac.jp/shiryo/dp
 Scholarship System (example)
"HOSEI International Fund (HIF) International Student Scholarship"
Humanities: 200,000 JPY per year / Sciences: 250,000 JPY per year
"New Hosei University 100th Anniversary Scholarship"
Humanities: 200,000 JPY per year / Sciences: 250,000 JPY per year
"H.U. Scholarship Co., Ltd."
Humanities: 200,000 JPY per year / Sciences: 250,000 JPY per year
 Tuition Reduction System (for eligible undergraduate students only)
First-year undergraduate students receive a 30% reduction and exemption, and second-year students and above receive a 40% or 50% reduction or exemption for top-performing students (only qualified personnel).
 Other support systems
There is an international student advisor system and a tuition exemption system due to military service.
Khoa Economics, International Economics, Business Economics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International students, 1st round (Interview type)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 9 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 1 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 28 tháng 2 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh The requirement for an English external exam varies by department.
Ghi chú The above information is subject to change. Please be sure to check the Admission Guidebook posted on the website below for final information on entrance examinations, including EJU subjects and score criteria, and whether or not an English external exam is required.
https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/gid/
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International students, 2nd round
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 1 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, "Japan and the World" or "Mathematics (course 1)"
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú The above information is subject to change. Please be sure to check the Admission Guidebook posted on the website below for final information on entrance examinations, including EJU subjects and score criteria, and whether or not an English external exam is required.
https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/gid/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Institute for Global Economics and Social Sciences (Period I)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 4 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 5 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Please see the following site for program details.
https://www.hosei.ac.jp/english/admissions/undergraduate/ebdp/

Admission guidelines for the 2024 academic year are available at the following website. Please be sure to check the guidelines as there may be changes from the above information. Please also refer to the guidelines for details such as the application period and the score of the external English examination.
https://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/guidebook/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Institute for Global Economics and Social Sciences (Period II)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 4 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 4 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 6 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú Please see the following site for program details.
https://www.hosei.ac.jp/english/admissions/undergraduate/ebdp/

Admission guidelines for the 2024 academic year are available at the following website. Please be sure to check the guidelines as there may be changes from the above information. Please also refer to the guidelines for details such as the application period and the score of the external English examination.
https://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/guidebook/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 04 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học