Thông tin ngành học | International Liberal Arts | Soka University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | International Liberal Arts | Soka University | JPSS, tr...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Liberal Arts

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Soka University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành EducationhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành International Liberal Arts của Soka University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Soka University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

創価大学 | Soka University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

International Liberal Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

Early Study Abroad Program over a One Year Period

At the Faculty of International Liberal Arts, a one-year study abroad program is compulsory from the second semester in the first year. Accordingly, students will further deepen their sense of global awareness, by acquiring Academic English language skills, the ability to understand different cultures and communication skills. All lectures will be conducted in English over the four-year period.

All Classes are Conducted in English

By conducting all required courses of the faculty in English, students can acquire a high level of English language proficiency, enabling them to "negotiate in a global capacity." Through an education that instills globalization, interdisciplinary and practical skills, the faculty will foster individuals capable of making the world their own stage.

Experience Interdisciplinary Approach toward Social Issues

Team Teaching seminars conducted by two to three professors in small groups examine issues from multiple discipline perspectives. Students also hone their ability to communicate in English and develop multicultural presentation skills.

Experiencing Individual and Small Group Guidance

Professors in the Faculty of International Liberal Arts will provide academic advising individually and in small groups. This individualized attention and personal engagement of students is conducive to the development of human resources and/or human potential. Individuals will excel in making sound decisions and have an influence in considering the interests of others and the challenges of future generations.

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học