College of Global Communication | J. F. Oberlin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

College of Global Communication | J. F. Oberlin University | JPSS, trang chuy...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > College of Global Communication

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường J. F. Oberlin University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành College of Arts and ScienceshoặcNgành College of Performing and Visual ArtshoặcNgành College of Business ManagementhoặcNgành College of Global CommunicationhoặcNgành Institute for Japanese Language and CulturehoặcNgành College of Health and WelfarehoặcNgành Aviation ManagementhoặcNgành College of Education & Social Transformation của J. F. Oberlin University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới J. F. Oberlin University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Kanagawa  / Tư lập

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

Liên hệ
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh  Xem thông tin bằng tiếng Trung (Chữ Hán giản thể) 

College of Global Communication

Free online Japanese Language Proficiency Test
If you get the required score on this test, you will be able to fulfill the Japanese language requirement for the Special Selection of International Students at J. F. Oberlin University for admission in September 2021.
If you are interested in applying to J. F. Oberlin University, please apply.
The entry period is from Monday, April 19 to Friday, April 23.
For more information, please read the following page.
https://admissions.obirin.ac.jp/wp/wp-content/themes/obirin/pdf/entrance_exam_guide/application/other/J-CAT_2021_online_02.pdf

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 194-0294
Địa chỉ liên hệ 3758 Tokiwa-machi, Machida-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Office of Admission and Enrollment, Information Center
Điện thoại 042-797-1583
Nét đặc sắc của ngành học Có ngành đại học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 31người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 27người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 21người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 85người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 914,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 350,000 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Public Relations Major, Language Studies Major, Intercultural Studies Major
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ 1st Round Special Selection of International Applicants (Including International Student Scholarship Selection)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 10 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 11 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 11 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Be sure to check the Application Guide.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2021
Thi tiếng Anh Be sure to check the Application Guide.
Ghi chú Scholarship Selection for Privately Financed International Students: For privately financed international students applying for scholarships. (Prerequisites for scholarship application must be met.)

Online application registration closes at 12 noon on the last day of the application period.
Application documents must be submitted after completing the online application registration and paying the examination fee.
Submitted application documents must be postmarked on or before the last day of the application period.

Eligibility for application: Applicants must fulfil both conditions (1) and (2) below.

(1) Applicants have been enrolled for a total period of 6 years or less in elementary schools, junior high schools, high schools or secondary education under the Japanese School Education Act.
In addition, applicants must satisfy one of the following conditions:
a)Have completed (or be scheduled to complete) a 12-year curriculum of schooling at an educational institution.
b)Hold qualifications for foreign university admission (for example the Abitur, International Baccalaureate Diploma, etc.).
c)Be recognized by J.F. Oberlin University as having qualifications equivalent to a) or b) above.

(2) Applicants are required to have obtained a score equal to or above the scores listed below in any of the language qualifications exams specified for each college’s screening and selection procedures.

Japanese Language Proficiency Test (JLPT): Level N2
Japanese Language Proficiency Test (JLPT): score of 54 or more in Level N1
Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) Japanese as a Foreign Language (excluding writing): score of 200 or more *1
J-CAT: score of 250 or more
For more information on J-CAT, please refer to the “Application Guidelines”

College of Global Communication (Type E –English screening and selection procedures)
● TOEFL iBTⓇ: score of 61 or more *2
● TOEICⓇ L&R: score of 600 or more *2
● IELTSTM: score of 5.5 or more
● HKDSE English Language Subject: Level 3
English Language Subject level3
College of Arts and Science, College of Global Communication (Type J – Japanese screening and selection procedures).
College of Business Management, College of Health and Welfare, College of Preforming and Visual Arts, College of Global Communication (Type E – English screening and selection procedures).

Only official scores are accepted.
*1 The score for “Japanese as a Foreign Language” is the total score for reading comprehension, listening comprehension and listening-reading comprehension (excluding the score for writing).
*2 TOEFL ITP®, TOEFL iBT® MyBestTM scores, TOEIC® IP, and IELTSTM(General Training Module)scores are not accepted.
TOEFL iBT® Special Home Edition scores are accepted.

For details, please check the application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ 2nd Round Special Selection of International Applicants
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 12 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 1 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 1 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 1 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Be sure to check the Application Guide.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Thi tiếng Anh Be sure to check the Application Guide.
Ghi chú Scholarship Selection for Privately Financed International Students: For privately financed international students applying for scholarships. (Prerequisites for scholarship application must be met.)

Online application registration closes at 12 noon on the last day of the application period.
Application documents must be submitted after completing the online application registration and paying the examination fee.
Submitted application documents must be postmarked on or before the last day of the application period.

Eligibility for application: Applicants must fulfil both conditions (1) and (2) below.

(1) Applicants have been enrolled for a total period of 6 years or less in elementary schools, junior high schools, high schools or secondary education under the Japanese School Education Act.
In addition, applicants must satisfy one of the following conditions:
a)Have completed (or be scheduled to complete) a 12-year curriculum of schooling at an educational institution.
b)Hold qualifications for foreign university admission (for example the Abitur, International Baccalaureate Diploma, etc.).
c)Be recognized by J.F. Oberlin University as having qualifications equivalent to a) or b) above.

(2) Applicants are required to have obtained a score equal to or above the scores listed below in any of the language qualifications exams specified for each college’s screening and selection procedures.

Japanese Language Proficiency Test (JLPT): Level N2
Japanese Language Proficiency Test (JLPT): score of 54 or more in Level N1
Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) Japanese as a Foreign Language (excluding writing): score of 200 or more *1
J-CAT: score of 250 or more
For more information on J-CAT, please refer to the “Application Guidelines”

College of Global Communication (Type E –English screening and selection procedures)
● TOEFL iBTⓇ: score of 61 or more *2
● TOEICⓇ L&R: score of 600 or more *2
● IELTSTM: score of 5.5 or more
● HKDSE English Language Subject: Level 3
English Language Subject level3
College of Arts and Science, College of Global Communication (Type J – Japanese screening and selection procedures).
College of Business Management, College of Health and Welfare, College of Preforming and Visual Arts, College of Global Communication (Type E – English screening and selection procedures).

Only official scores are accepted.
*1 The score for “Japanese as a Foreign Language” is the total score for reading comprehension, listening comprehension and listening-reading comprehension (excluding the score for writing).
*2 TOEFL ITP®, TOEFL iBT® MyBestTM scores, TOEIC® IP, and IELTSTM(General Training Module)scores are not accepted.
TOEFL iBT® Special Home Edition scores are accepted.

For details, please check the application guidelines.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ 3rd Round Special Selection of International Applicants
Ghi chú Be sure to check the Application Guide for September admission.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 08 năm 2022

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học