College of Performing and Visual Arts | J. F. Oberlin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

College of Performing and Visual Arts | J. F. Oberlin University | JPSS, tran...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > College of Performing and Visual Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về J. F. Oberlin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành College of Arts and ScienceshoặcNgành College of Performing and Visual ArtshoặcNgành College of Health and WelfarehoặcNgành College of Business ManagementhoặcNgành College of Global CommunicationhoặcNgành Aviation ManagementhoặcNgành College of Education & Social Transformation, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

College of Performing and Visual Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 194-0294
Địa chỉ liên hệ 3758 Tokiwa-machi, Machida-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Office of Admission and Enrollment, Information Center
Điện thoại 042-797-1583
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 22người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 18người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 667người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 1,114,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 350,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Theater & Dance Program, Music Program, Visual Arts Program
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 1st Round Special Selection of International Applicants (Including International Student Scholarship Selection)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 10 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 11 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 11 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Please refer to application guidelines, since the exam subjects are different depending on the selection methods.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Please refer to application guidelines
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú International Student Scholarship Selection = For applicants who wish to receive the International Student Scholarship (there are prerequisites for scholarship application).

The deadlime of online application registration is 12:00 noon of the last date.
After the online application registration and payment of the application fee, the application documents must be submitted.
Submission of application documents must be postmarked by the last day of the application period.

Please refer to application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ 2nd Round Special Selection of International Applicants (Including International Student Scholarship Selection)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 12 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 1 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 1 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 1 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Please refer to application guidelines, since the exam subjects are different depending on the selection methods.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Please refer to application guidelines, since the exam subjects are different depending on the selection methods.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú International Student Scholarship Selection = For applicants who wish to receive the International Student Scholarship (there are prerequisites for scholarship application).

The deadlime of online application registration is 12:00 noon of the last date.
After the online application registration and payment of the application fee, the application documents must be submitted.
Submission of application documents must be postmarked by the last day of the application period.

Please refer to application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học