Reitaku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Reitaku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Reitaku University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Reitaku University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Foreign StudieshoặcNgành Economics and Business Administration, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

麗澤大学 | Reitaku University

Reitaku University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2018) 21người (Niên khóa 2017) 25,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 664,000 Yên (Niên khóa 2019) 2-1-1 Hikarigaoka, Kashiwa-shi, Chiba
  Khoa
  • Japanese and International Communication
  • English and Communication Studies
  • English and Liberal Arts
  • International Exchange and Cooperation
  • German Language and Culture
  • Chinese Language
  • Japanise and International Cource
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2018) 69người (Niên khóa 2017) 25,000 Yên (Niên khóa 2019) 260,000 Yên (Niên khóa 2019) 664,000 Yên (Niên khóa 2019) 2-1-1 Hikarigaoka, Kashiwa-shi, Chiba
  Khoa
  • Economics
  • Business Administration
  • Business Administration

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học