Policy Informatics | Chiba University of Commerce | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Policy Informatics | Chiba University of Commerce | JPSS, trang chuyên về thô...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Policy Informatics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chiba University of Commerce, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Commerce and EconomicshoặcNgành Policy InformaticshoặcNgành Survice InnovationhoặcNgành Humanities and Social ScienceshoặcNgành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

千葉商科大学 | Chiba University of Commerce

Policy Informatics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 272-8512
Địa chỉ liên hệ 1-3-1 Konodai, Ichikawa-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 047-373-9701
Fax 047-375-1020
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 32,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 185,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 1,060,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 24,860 Yên (Niên khóa 2023)
Khoa Policy Informatics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students, October term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 9 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 10 năm 2022 , Ngày 23 tháng 10 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 11 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 11 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 7 tháng 2 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Ghi chú -You will not be able to apply unless you have received confirmation of application qualification before applying for each term.
The period for verifying eligibility to apply for the October term is from September 1 to September 9, 2022.
-For the Japanese Language Proficiency Test, those who have taken the Japanese (EJU), the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N1 or N2, or the Practical Japanese Proficiency Test (J.TEST) A-C level.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students, February term
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 23 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Ghi chú -You will not be able to apply unless you have received confirmation of application qualification before applying for each term.
The period for verifying eligibility to apply for the February term is from December 5 to December 16, 2022.
-For the Japanese Language Proficiency Test, those who have taken the Japanese (EJU), the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N1 or N2, or the Practical Japanese Proficiency Test (J.TEST) A-C level.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học