Medicine | Dokkyo Medical University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Medicine | Dokkyo Medical University | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Dokkyo Medical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành MedicinehoặcNgành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tochigi  / Tư lập

獨協医科大学 | Dokkyo Medical University

Medicine

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 321-0293
Địa chỉ liên hệ 880 Kitakobayashi, Mibu-machi, Shimotsuga-gun, Tochigi
Bộ phận liên hệ Admission Office, Educational Affairs Division
Điện thoại 0282-87-2108
Fax 0282-86-5678
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền nhập học 1,500,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 3,500,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 3,600,000 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú Examination fee:
Selection using the Common Test for University Admissions: 40,000 yen.
General Selection: 60,000 yen for 1 day. 11,000 yen for 2 days.
Khoa Medicine
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ General Selection
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2022 , Ngày 29 tháng 1 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 2 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Tiểu luận, Phỏng vấn
Ghi chú First round exam: January 28 and 29, 2022. You can take the exam on both days.
Examination subjects
Foreign Language (Required): English for Communication I, English for Communication II, English for Communication III, English Expression I, English Expression II.
Mathematics (required): Mathematics I, Mathematics II, Mathematics III, Mathematics A, Mathematics B (sequences, vectors).
Science (select two subjects): Basic Physics/Physics, Basic Chemistry/Chemistry, Basic Biology/Biology.
First round acceptance announcement: February 4, 2022.
Second round exam (essay and interview): February 8 or 9, 2022. Select either one day.
Announcement of successful applicants: February 16, 2022.
Admission procedures: February 22 - 24, 2022.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Selection using the Common Test for University Admissions
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 1 năm 2022 , Ngày 16 tháng 1 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 2 năm 2022
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Ghi chú Selection using the Common Admission Test for University Entrance (1st stage): January 15 and 16, 2022.
Examination subjects
Foreign Language (Required): English [Reading], [Listening].
Mathematics (2 subjects required): Mathematics I and Mathematics A, Mathematics II and Mathematics B.
Science (2 subjects optional): Physics, Chemistry, Biology.
First round acceptance announcement: February 4, 2022.
Second round exam (essay and interview): February 8 or 9, 2022. Select one day.
Announcement of successful applicants: February 16, 2022.
Admission procedures: February 22 - 24, 2022.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 05 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học