Medicine | Dokkyo Medical University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Medicine | Dokkyo Medical University | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Dokkyo Medical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành MedicinehoặcNgành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tochigi  / Tư lập

獨協医科大学 | Dokkyo Medical University

Medicine

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 321-0293
Địa chỉ liên hệ 880 Kitakobayashi, Mibu-machi, Shimotsuga-gun, Tochigi
Bộ phận liên hệ Admission Office, Educational Affairs Division
Điện thoại 0282-87-2108
Fax 0282-86-5678
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền nhập học 1,000,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 3,500,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 5,100,000 Yên (Niên khóa 2018)
Ghi chú Application fee:
Using National Center Test for University Admissions: 40,000 yen.
General entrance exam: 60,000 yen.
Khoa Medicine
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ General Examination
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 12 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 1 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 2 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 2 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Tiểu luận, Phỏng vấn
Ghi chú The first examination (English, Mathematics, Science): 27th January 2018
Notification of the first exam results: 3rd February 2018
The second examination (Essay, Interview): 5th or 6th February 2018
Notification of the exam results : 14th February 2018
Entrance procedure: 21st February to 23rd February 2018
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Using National Center Test for University Admissions
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 12 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 1 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 1 năm 2018 , Ngày 14 tháng 1 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 2 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 2 năm 2018
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Ghi chú National Center Test for University Admissions (first exam): 13th and 14th January 2018
[exam subjects]
 Foreign Language (essential): English (including listening)
Mathematics (essential): Mathematics 1, A and Mathematics 2, B
 Science: Select two from Physics, Chemistry, or Biology

Notification of the first exam result: 3rd February 2018
The second examination (Essay and Interview): 5th or 6th February 2018
Notification of the second exam results: 14th February 2018
Entrance procedure: 21st February to 23rd February 2018

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 06 tháng 06 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học