Nursing | Dokkyo Medical University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Dokkyo Medical University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Dokkyo Medical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành MedicinehoặcNgành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tochigi  / Tư lập

獨協医科大学 | Dokkyo Medical University

Nursing

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 321-0293
Địa chỉ liên hệ 880 Kitakobayashi, Mibu-machi, Shimotsuga-gun, Tochigi
Bộ phận liên hệ Student Affairs Section, Faculty of Nursing Office
Điện thoại 0282-87-2489
Fax 0282-86-1846
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền nhập học 500,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 850,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 500,000 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú Examination fee:
Selection using the Common Test for University Admissions: 15,000 yen.
General Selection: 30,000 yen.
Khoa Nursing
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ General Selection Schedule A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 1 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 2 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Japanese
Ghi chú Examination Date: January 21, 2022.
Examination subjects.
Foreign Language (Required): English for Communication I and English for Communication II.
Japanese (Required): Japanese (sentences from the modern era onward) [including descriptive questions].
Mathematics and Science (select one subject): Mathematics I and Mathematics A, Basic Chemistry, Basic Biology.
Announcement of successful applicants: January 27, 2022.
Admission procedures: (by mail) February 7 - 10, 2022.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ General Selection Schedule B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 2 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 3 năm 2022
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Japanese
Ghi chú Examination date: March 1, 2022.
Examination subjects.
Foreign Language (Required): English for Communication I and English for Communication II.
Japanese (Required): Japanese (sentences after the modern age) [including descriptive questions].
Announcement of successful applicants: March 4, 2022.
Admission procedures: (by post) March 8 - 10, 2022.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Selection using the Common Test for University Admissions
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 1 năm 2022 , Ngày 16 tháng 1 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 2 năm 2022
Ghi chú Selection using the Common Admission Test for University Entrance: January 15 and 16, 2022.
[Examination subjects]
Foreign Language (Required) <Note 1>: English [Reading], [Listening].
Japanese and Mathematics (select one subject): Japanese (modern and later texts), Mathematics I and Mathematics A.
Science (select one subject) <Note 2>: Basic Chemistry and Basic Biology, Chemistry, Biology.
Note 1: A total of 200 points (100 points for reading and 100 points for listening) will be converted into 100 points.
Note 2: "Basic Chemistry" and "Basic Biology" will be treated as one subject.
Announcement of successful applicants: February 4, 2022.
Admission procedures: (by mail) February 7 - 10, 2022.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 05 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học