Health Sciences | Iryo Sosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Sciences | Iryo Sosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Iryo Sosei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành PharmacyhoặcNgành NursinghoặcNgành Health ScienceshoặcNgành PsychologyhoặcNgành Global Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukushima  / Tư lập

医療創生大学 | Iryo Sosei University

Health Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 970-8551
Địa chỉ liên hệ 5-5-1 Iino, Chuo-dai, Iwaki-shi, Fukushima
Bộ phận liên hệ Planning Office
Điện thoại 0246-29-5327
Fax 0246-29-5105
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 1,650,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 17,000 Yên (Niên khóa 2023)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Admission (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 2 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Admission (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 3 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học