Tokushima Bunri University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokushima Bunri University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokushima Bunri University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokushima Bunri University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EngineeringhoặcNgành Pharmaceutical Sciences at Kagawa CampushoặcNgành Health and WelfarehoặcNgành Policy StudieshoặcNgành LiteraturehoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành MusichoặcNgành Human Life Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokushima  / Tư lập

徳島文理大学 | Tokushima Bunri University

Tokushima Bunri University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 280,000 Yên (Niên khóa 2021) 920,000 Yên (Niên khóa 2021) 180 Nishihamaboji, Yamashiro-cho, Tokushima-shi, Tokushima
  Khoa
  • Nano Material and Bio Engineering
  • Mechanical Engineering
  • Electronic Engineering and Information Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 400,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,120,000 Yên (Niên khóa 2022) 180 Nishihamaboji, Yamashiro-cho, Tokushima-shi, Tokushima
  Khoa
  • Pharmaceutical Sciences at Kagawa Campus
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 280,000 Yên (Niên khóa 2022) 670,000 Yên (Niên khóa 2022) 180 Nishihamaboji, Yamashiro-cho, Tokushima-shi, Tokushima
  Khoa
  • Nursing
  • Oral Health Sciences
  • Physical Therapy
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 280,000 Yên (Niên khóa 2022) 700,000 Yên (Niên khóa 2022) 180 Nishihamaboji, Yamashiro-cho, Tokushima-shi, Tokushima
  Khoa
  • Policy Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 280,000 Yên (Niên khóa 2022) 670,000 Yên (Niên khóa 2022) 180 Nishihamaboji, Yamashiro-cho, Tokushima-shi, Tokushima
  Khoa
  • Cultural Property
  • Japanese Literature
  • English-American Culture
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 400,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,120,000 Yên (Niên khóa 2022) 180 Nishihamaboji, Yamashiro-cho, Tokushima-shi, Tokushima
  Khoa
  • Pharmaceutical Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,110,000 Yên (Niên khóa 2022) 180 Nishihamaboji, Yamashiro-cho, Tokushima-shi, Tokushima
  Khoa
  • music
  • Music
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 180 Nishihamahoji, Yamashiro-cho, Tokushima-shi, Tokushima
  Khoa
  • Psychology
  • Architectural Design
  • Human Life Sciences
  • Media Design
  • Childhood Education

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học