Naruto University of Education | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Naruto University of Education | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Naruto University of Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Naruto University of Education, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokushima  / Quốc lập

鳴門教育大学 | Naruto University of Education

Naruto University of Education Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
    Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 748 Takashima Aza Nakajima, Naruto-cyo, Naruto-shi, Tokushima

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học