Shiga Bunkyo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Shiga Bunkyo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Shiga Bunkyo Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shiga Bunkyo Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Japanese Literature, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Shiga  / Tư lập

滋賀文教短期大学 | Shiga Bunkyo Junior College

Shiga Bunkyo Junior College Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 2người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 220,000 Yên (Niên khóa 2022) 335 Tamura-cho, Nagahama-shi, Shiga

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học