Saitama Women's Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Saitama Women's Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Saitama Women's Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Saitama Women's Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành BusinesshoặcNgành International Communication, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Saitama  / Tư lập

埼玉女子短期大学 | Saitama Women's Junior College

Saitama Women's Junior College Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2021) 1616 Onakage, Hidaka-shi, Saitama
  Khoa
  • Fashion trend
  • ビューティーホスピタリティ
  • 経営・マーケティング
  • 会計・事務コンピュータ
  • Medical office work computer
  • Dispensing pharmacy affairs
  • English global
  • Korean
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2021) 1616 Onakage, Hidaka-shi, Saitama
  Khoa
  • Tourism entertainment
  • Hotel hospitality
  • Airline hospitality
  • Bridal coordination
  • Wedding fashion
  • English global
  • Korean

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học