Tooyama College of Welfare Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tooyama College of Welfare Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tooyama College of Welfare Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tooyama College of Welfare Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các , thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Toyama  / Tư lập

富山福祉短期大学 | Tooyama College of Welfare Science

Tooyama College of Welfare Science Danh sách các ngành học

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học