Trợ giúp Du học sinh | Kawahara Computer Business College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trợ giúp Du học sinh | Kawahara Computer Business College | JPSS, trang chuyê...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Kawahara Computer Business College

Trường chuyên mônEhime

河原電子ビジネス専門学校 | Kawahara Computer Business College

  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Trợ giúp Du học sinh

Chế độ học bổng

Privately Financed International Students Honors program
Số tiền được nhận 480000 (JPY)
Thời gian nhận 1 year / half year
Số lượng tuyển chọn 2.3

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học